Tag: Modlitwa powszechna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Święto Chrztu Pańskiego

Ostatnim obchodem Okresu Narodzenia Pańskiego jest dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego. Chrystus zostaje ochrzczony przez Jana w Jordanie i rozpoczyna swoją zbawczą misję. Jan dostrzegł w Nim oczekiwanego Mesjasza, a czy my jesteśmy to dzisiaj uczynić? Teraz jest dobry moment, aby zastanowić się, czy w liturgii dostrzegamy Boga, którym się karmimy i którego słyszymy.Przez Chrystusa zanieśmy Ojcu nasze prośby i błagania:Ojcze, prosimy Cię za kapłanami i diakonami, aby stale wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…Ojcze,…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego to Uroczystość Objawienia Boskości Jezusa Chrystusa. Misterium to jest obecne w każdej liturgii mszalnej, a dzisiaj w sposób szczególnie zbawczo wspominane. Warto więc zadać sobie pytanie, czy w postaciach eucharystycznych dostrzegam wzorkiem wiary Syna Bożego. Jest to bardzo istotne, ponieważ w Komunii nie przyjmujemy zwykłego chleba, ale prawdziwe Cało i prawdziwą Krew Pańską.Do Boga, który nam się objawia, zanieśmy wspólne intencje:Za duchowieństwo Kościoła, aby było posłuszne Twemu prawu.…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Święto św. Rodziny

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Sakramentalne połączenie się kobiety z mężczyznom, nastawione także na wychowanie potomsta, jest wielkim darem od Boga. W dniu dzisiejszym warto za to podziękować, wzbudzając w sobie intencję, w której będziemy uczestniczyli w tej świętej liturgii.Zanieśmy do Pana nasze wspólne prośby:Prosimy Cię, Panie, za Kościołem, aby zawsze był posłuszny Twojemu Duchowi. Ciebie prosimy…Prosimy Cię, Panie, za światem, aby rozpoznał w Tobie prawdziwego Boga. Ciebie prosimy…Prosimy Cię, Panie,…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

W liturgii Kościoła przeżywamy poszczególne tajemnice dzieła zbawienia, spośród których dzisiaj celebrujemy Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Światłość zstąpiła z nieba na ziemię i oświeciła tych, co mieszkali w mroku grzechów. Chrystus nieustannie przychodzi do każdego z nas, aby wyrwać nas z mocy zła, zapraszając nas do udziału w świętych godach Baranka. Tajemnica krzyża jest ściśle związania z tajemnicą narodzenia, dlatego nie zapominajmy, że Syn Boży narodził się w ciele…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IX Niedziela Zwykła

Kościół jest wspólnotą o duchowości liturgicznej. Bez liturgii katolicyzm byłby bardzo płytki, ponieważ święta celebracja wychowuje nas, wierzących, do dobrego życia. Obrzęd tchnie bowiem takimi treściami. Czy my to jednak dzisiaj dostrzegamy? Zastanówmy się w tym nadchodzącym tygodniu, czy nasze życie zgadza się z liturgią, w której uczestniczymy.Do naszego Ojca skierujmy pokorne błagania:Prosimy Cię, Ojcze, za duchowieństwo, aby słowem i czynem świadczyło o Tobie. Ciebie prosimy…Prosimy Cię, Ojcze, za rządzących państwami…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – VII Niedziela Wielkanocna

Przed nami VII Niedziela Wielkanocna, która wskazuje nam na to, że Okres Wielkanocny powoli zmierza ku końcowi. Czy jednak dobrze go przeżyliśmy? Pytanie to jest o tyle ważne, o ile od odpowiedzi na nie wynika to, czy dobrze przygotowaliśmy się do celebracji największych misteriów naszej wiary. Każda niedziela jest “małą wielkanocą”, dlatego warto dzisiaj po raz kolejny wrócić sercem i myślami do tej świętej nocy.Bogu Ojcu znieśmy nasze wspólne prośby:Ojcze, daj kapłanom Twego Kościoła…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna VI Niedzieli Wielkanocnej

Powoli zbliżamy się do końca Okresu Wielkanocnego. Czas ten miał nam pomóc wgłębić się w tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego. Zadajmy sobie teraz pytanie: czy przypadkiem nie zmarnowaliśmy tego czasu? Liturgia Kościoła od Wigilii Paschalnej ukazuje nam kolejno poszczególne aspekty misterium paschalnego, więc chciejmy się w nie wgłębić. Tylko wtedy będziemy mogli z radością wyjść na przeciw Pana, dziękując Mu za Jego dobroć.Do naszego Pana zanieśmy wspólne prośby i błagania:Panie, prosimy Cię…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Liturgia Wigilii Paschalnej

Wigilia Paschalna jest według św. Augustyna “matką wszystkich świętych wigilii”. W tej celebracji świętujemy bowiem zbawcze przejście naszego Zbawiciela ze śmierci do życia. To wielkie misterium jest uobecniane w każdej liturgii Mszy św., lecz w dniu dzisiejszym przybiera ono na wyrazistości, ponieważ celebracja ta jest rozbudowana i posiada w zasadzie pięć części (liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną, liturgię eucharystyczną i procesję rezurekcyjną). Dzisiejszej nocy będziemy wspominać zbawcze misteria…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Msza Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek)

Za chwilę, gdy rozpocznie się śpiew na wejście, który rozpoczyna celebrację Mszy św., wkroczymy w Święte Triduum Paschalne. Jest to najważniejszy czas całego roku liturgicznego. Dzisiaj wkraczamy w rzeczywistość wieczernika, w którym nasz Zbawiciel dał nam przykład swojej miłości, którą urzeczywistnił na krzyżu. Wzbudźmy więc w sobie intencję, z którą przychodzimy dzisiaj na świętą liturgię.Miłosiernemu Bogu, który w przeddzień swej męki zostawił nam przykład swojej miłości i stale urzeczywistnia się w sakramencie ołtarza,…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Wielkiego Postu

W dzisiejszej modlitwie po Komunii usłyszymy, że dzięki Eucharystii już uczestniczymy w życiu wiecznym. Czy jednak w to wierzymy? Wielki Post jest dobrym czasem na to, aby zastanowić się, czy nasza wiara jest na tyle mocna, iż widzimy w sakramencie ołtarza pewnego rodzaju ,,sposób” wniknięcia w tajemnicę nieba.Do Ciebie Boże, który dajesz nam życie i ciągle je podtrzymujesz, lud Twój zanosi błagania:Za wszystkich posługujących w Kościele, aby swym życiem ukazywali to, co głoszą ustami. Ciebie prosimy…Za wszystkich…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę