Tag: Modlitwa powszechna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Wielkiego Postu

W dzisiejszej modlitwie po Komunii usłyszymy, że dzięki Eucharystii już uczestniczymy w życiu wiecznym. Czy jednak w to wierzymy? Wielki Post jest dobrym czasem na to, aby zastanowić się, czy nasza wiara jest na tyle mocna, iż widzimy w sakramencie ołtarza pewnego rodzaju ,,sposób” wniknięcia w tajemnicę nieba.Do Ciebie Boże, który dajesz nam życie i ciągle je podtrzymujesz, lud Twój zanosi błagania:Za wszystkich posługujących w Kościele, aby swym życiem ukazywali to, co głoszą ustami. Ciebie prosimy…Za wszystkich…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Wielkiego Postu

Kilka dni temu rozpoczął się Wielki Post – czas ,,upragniony”, w którym liturgia mszalna będzie przekazywała nam przynaglenie do oderwanie się ,,od złych skłonności”. Może w moim wnętrzu jest coś, co jeszcze wymaga poprawy. Może jestem od czegoś uzależniony. Może mi brak miłości. Postarajmy się walczyć z tym, co u nas jeszcze niedoskonałe, by lepiej przygotować się do świąt Wielkanocnych, a ostatecznie: do Paschy niebieskiej.Lud Twój, o Panie, zanosi do Ciebie…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VII Niedziela Zwykła

,,Bóg jest Miłością” – mówi św. Jan. Ale co to dla nas oznacza? Przede wszystkim to, że Bóg dzieli się swoją miłością z człowiekiem. W tym celu dał nam liturgię – ,,miejsce” spotkania między Bogiem a człowiekiem. Ta święta ceremonia za chwilę się rozpocznie. Podczas niej Bóg na nowo złoży się w ofierze za nas i dla nas. Wszakże ,,nikt nie ma więcej miłości od tego, kto swoje życie oddaje za przyjaciół swoich”.…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VI Niedziela Zwykła

U podstaw każdego kultu leżały słowa: ,,Czymże jest człowiek wobec Najwyższego?” To pytanie jest istotne dla nas również dzisiaj, kiedy gromadzimy się w naszych świątyniach, aby składać Bogu dziękczynienie, aby sprawować liturgię. Święty obrzęd uczy nas pokory wobec tego, co ponad nami, wobec Boga. Dzisiaj jest dobry moment, aby zadać sobie pytanie, czy w moim życiu prymat wiodę ja czy Pan Bóg. Wzbudźmy…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – V Niedziela Zwykła

Uczestniczymy po raz kolejny w liturgii, ale czy dostrzegamy w niej przychodzącego Boga? Pismo Święte powiada, że jest On blisko nas i pyta każdego: ,,Czy chcesz…?” No właśnie, czy my pragniemy doświadczyć Jego obecności? Oczekując w modlitewnym skupieniu na rozpoczęcie tej świętej Ofiary, wzbudźmy w sobie pragnienie spotkania Go i otwórzmy się na Jego łaskę.Naszemu Bogu przedstawmy wspólne intencje:Prosimy Cię, Panie, za duchowieństwo, aby słowem i czynem świadczyli o Tobie. Ciebie prosimy…Prosimy Cię, Panie, za rządzących państwami…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Zwykła

,,Święte Świętych” – te słowa niegdyś wypowiadał kapłan do wiernych, którzy gromadzili się w kościele w celu sprawowania czynności liturgicznych i przyjęcia Ciała oraz Krwi Chrystusa. Nieustannie dostępujemy do owej Świętości, która odsłania się przed nami w znakach liturgicznych. Wzbudźmy więc w sobie intencję, w jakiej pragniemy w tej Mszy św. uczestniczyć.Do Boga wspólnie wołajmy:O zdrowie i potrzebne łaski dla papieża Franciszka. Ciebie prosimy…O rozsądek i sprawiedliwość dla rządzących państwami. Ciebie prosimy…O ulgę w cierpieniu dla chorych i strapionych. Ciebie…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Zwykła

Każda liturgia mszalna zbliża nas do Pana Boga, o ile tylko zechcemy wyjść Mu na przeciw. Pan Bóg proponuje nam swoją łaskę i mówi do nas, którzy cierpimy na chorobę grzechu, swoje słowa: ,,Czy chcesz stać się zdrowy?” (J 5, 6), oczekując na naszą odpowiedź. Może dzisiaj jest dobry moment, aby pozytywnie odpowiedzieć na Jego wezwanie.Naszemu Panu przedstawmy wspólne intencje:Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby stale…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Adwentu

,,Pan jest blisko!” – Słowa te wprowadzają nas w czwarty tydzień Adwentu. Oto za chwilę będziemy siadali przy wigilijnym stole, już przygotowujemy się do tych wydarzeń poprzez różne porządki i zakupy. Baczmy jednak na to, aby nie przyćmiły one tych obchodów.Do przychodzącego Boga, zanieśmy nasze wspólne prośby:Za Kościół święty, aby był w świecie światłem Twojej obecności. Ciebie prosimy…Za rządzących państwami, aby sumiennie wykonywali swe rządy. Ciebie prosimy…Za opuszczonych…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – III Niedziela Adwentu

,,Radujcie się zawsze w Panu; raz jeszcze powtarzam: Radujcie się!” – Słowa te, od których swój początek bierze nazwa dzisiejszej Niedzieli – Niedzieli Gaudete (,,Radości”), wprowadzają nas w misterium tego dnia. Apostoł wzywa nas do radości, gdyż Pan jest blisko. Czy my jednak radujemy się będąc w naszych świątyniach, gdzie naprawdę Pan jest blisko? Dzisiejsza Niedziela, będąca przedostatnią Niedzielą Adwentu, zwraca naszą uwagę właśnie…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj II Niedzielę Adwentu. Teksty mszalne ukazują nam dzisiaj potrzebę zwracania mniejszej uwagi na troski doczesne, na rzecz większego skupienia sią nad rzeczami wiecznymi. Dzisiaj jest dobry czas na to, aby zastanowić się, czy gromadzimy skarby na ziemi, czy raczej w niebie. Pamiętajmy jednak, że skarby gromadzone w niebie – w myśl słów Chrystusa – są dobrami, które nie przeminą. Do naszego Pana, który przychodzi, zanieśmy wspólne prośby i błagania:Za duchowieństwo Kościoła, aby…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę