Tag: Msza

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Popielec

„Panie, nie według grzechów naszych uczyń nam, ani według nieprawości naszych oddawaj nam” (Ps 102, 10).Kościół święty, Matka nasza, przygotowuje nas stopniowo do głównych świąt swego cyklu liturgicznego. Jak wiadomo, dwie wielkie tajemnice, około których obraca się cała ekonomia chrześcijańska: Wcielenie i Odkupienie, rządzą całym rokiem liturgicznym. Dlatego też Kościół dokłada wszelkich starań, aby przygotować swe dzieci do godnego i pobożnego…
Dowiedz się więcej

Symbolika popiołu

Pouczenie na Środę Popielcową, umieszone w mszale tak brzmi:,,Przed Mszą św. błogosławi się dziś popiół ze (spalonych) gałązek oliwnych lub innych drzew poprzedniego roku (w niedzielę Palmową) poświęconych”.Już w tym zestawieniu popiołu z plamami, które były oznaką tryumfu i zwycięstwa, tkwi pojęcie nicości i znikomości rzeczy światowych, nawet sławy i szczytów.Po skończonych modlitwach i po poświęceniu popiołu, Kościół posypuje głowy wiernych z tymi strasznymi, a jednak prawdziwymi słowami: Memento, homo, quia…
Dowiedz się więcej

,,Mały kanon” czy jego wypełnienie? – Wokół Offertorium

WstępChcąc wymienić naczęściej przywoływany element Vetus Ordo w różnych dyskusjach o liturgii, to byłoby tym “stare” Offertorium. Po jednej stronie dyskursu pojawiłyby się głosy, że stare Offertorium to wspaniałe i głębokie teologicznie modlitwy w porównaniu z “żydowskimi” modlitwami przygotowania darów. Natomiast druga strona broniłaby tezy, że istotą Mszy Świętej nie jest złożenie darów i że te modlitwy antycypują Kanon, co wypacza kult chrześcijański. Nie sposób odmówić chociaż powierzchownej racji obu stronom,…
Dowiedz się więcej

O klękaniu w Okresie Paschalnym

W Okresie Wielkanocnym cieszymy się ze Zmartwychwstania Jezusa. Kościół podkreśla tą radość różnymi środkami. Na Mszach kapłan przywdziewa białe szaty, przy ołtarzu płonie Paschał, a w liturgii wielokrotnie przewija się zwrot „Alleluja”. Jednak mniej oczywistym i mało znanym przejawem radości Paschalnej jest redukcja klękania w liturgii w tym okresie. Jakie są źródła tej praktyki i jak jest ona realizowana w różnych rytach? Walka z dewocją W początkach rozwoju kultu chrześcijańskiego,…
Dowiedz się więcej

O miejscu Mszy świętej i o tym, jak wierni mają się z nim obchodzić (Cz. I. Rozdz III)

Trzeci tytuł [dzieła dotyczy] miejsca, w którym ta ofiara ma być odprawiona. Miejscem [Mszy św.] jest ołtarz kamienny i poświęcony jako własny warsztat tak świętobliwej sprawy, dla którego lepszej uczciwości i bezpieczeństwa (oraz też dla inszego nabożeństwa i ćwiczeń chrześcijańskich) bywa budowany, nadawany [i poświęcany] kościół, świątynia, miejsce modlitw i kaplica [w którym to pomieszczeniu ów ołtarz się znajduje]. To się odzwierciedla w przykładzie Patriarchy Jakuba […][1], który czyniąc drogę dla swego…
Dowiedz się więcej

Pozdrowienie ołtarza i wiernych

Po dojściu do ołtarza kapłan całuje go oraz pozdrawia wiernych. Pozornie mało istotny obrzęd może kryć w sobie wielkie bogactwo, któremu warto się przyjrzeć. Z uwagi na to, że ten moment Mszy św. wygląda nieco inaczej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, zostanie on opisany w dwójnasób – poza częściami wspólnymi dla wszystkich publikacji, zostanie tutaj oddzielona część modlitw u stopni ołtarza, która również zostanie osobno opisana w jednym z tekstów. Rys historyczny…
Dowiedz się więcej

Introit – Początek liturgii

Pierwszą część liturgii mszalnej stanowi pieśń na wejście – Introit. Jest to moment, w którym kapłan z usługującymi podąża do ołtarza, a wierni wykonują pieśń wprowadzającą ich w liturgię danego dnia.WprowadzeniePierwsze liturgie chrześcijańskie sprawowane w I czy II wieku, rozpoczynały się od odczytywania Pisma. Daje o tym świadectwo Justyn, w słowach:,,W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę