Tag: Nabożeństwa ludowe

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej

Żadna z dziedzin życia religijnego nie uległa tak silnie wpływom umysłowości nowożytnej, co dziedzina kultu kościelnego, dziedzina liturgii. Pod wpływem indywidualizmu i intelektualizmu moralnego, którym atmosfera ostatnich wieków została tak silnie przesiąknięta, nawet i środowiska katolickie przestały pojmować w całej pełni doniosłość kultu liturgicznego. Zaniedbany, często okrawany i skrócany, wykonywany czysto konwencjonalnie, bez zrozumienia i odczucia jego wielkich wartości moralnych i artystycznych, nie mógł on, ma się rozumieć, nikogo pociągnąć, ale raczej…
Dowiedz się więcej

Ver Sacrum

Nie ma nic bardziej naturalnego, jak pobożność liturgiczna. Nie ma nic prostszego, jak symbolika naturalna, którą odznacza się pełna powaga liturgii rzymskiej. Człowiek nie zostaje przez nią od razu wyrwany z tej ziemi, liturgia nie chce go w jednym momencie uczynić świętym. Pełna umiaru, jest tego świadoma, że w życiu wewnętrznym nie może być nagłych skoków. W swoim założeniu dąży do nieba, tam będzie po wszystkie wieki w sposób należyty sprawowana. Jednak jest ona…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę