Tag: Obrzęd błogosławieństwa pielgrzymów

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzęd błogosławieństwa pielgrzymów – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa pielgrzymów, przypominamy:A. PRZEPISY OGÓLNEObrzęd sprawuje się na początku lub na końcu pielgrzymki (OBpol, 406).Jeżeli wówczas chce się sprawować Mszę św., liturgię godzin lub inną czynność liturgiczną, to można ją zakończyć błogosławieństwem pielgrzymów (OBpol, 407).Szafarzem obrzędu jest duchowny (OBpol, 408).B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA POCZĄTKU PIELGRZYMKINa rozpoczęcie śpiewa się Psalm 122 lub inną odpowiednią pieśń, po czym …
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę