Obrzęd błogosławieństwa pielgrzymów – Przepisy obrzędowe

Obrzęd błogosławieństwa pielgrzymów – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszelkich przepisów dotyczących dorocznego obrzędu błogosławieństwa pielgrzymów, przypominamy:

A. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Obrzęd sprawuje się na początku lub na końcu pielgrzymki (OBpol, 406).
 2. Jeżeli wówczas chce się sprawować Mszę św., liturgię godzin lub inną czynność liturgiczną, to można ją zakończyć błogosławieństwem pielgrzymów (OBpol, 407).
 3. Szafarzem obrzędu jest duchowny (OBpol, 408).
B. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA POCZĄTKU PIELGRZYMKI
 1. Na rozpoczęcie śpiewa się Psalm 122 lub inną odpowiednią pieśń, po czym  wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, a następnie przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 409-411).
 2. Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego i wykonuje się śpiew międzylekcyjny, po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy (OBpol, 412-415).
 3. Następnie wygłasza się prośby (OBpol, 416). 
 4. Później szafarz rozkłada ręce i odmawia modlitwę błogosławieństwa (OBpol, 417). 
 5. Potem celebrans kończy obrzęd specjalnym, uroczystym błogosławieństwem (OBpol, 418).
C. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA POCZĄTKU PIELGRZYMKI
 1. Na rozpoczęcie śpiewa się odpowiednią pieśń (np. “Święte miasto Jeruzalem”), po czym  wykonuje się znak krzyża i pozdrawia się do zgromadzonych, a następnie przewodniczący może wygłościć krótkie wprowadzenie (OBpol, 420-422).
 2. Po krótkim wprowadzeniu dokonuje się odczytania słowa Bożego (1 Krn 29, 9-18/Łk 24, 28-35/J 5, 1-15/J 9, 1-38/Dz 8, 26-35/Hbr 13, 12-21) i wykonuje się śpiew międzylekcyjny (Ps 84(83), 3-4. 5-6 (z ref.: “Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja”)/Ps 122(123), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (z ref.: “Idźmy z radością do świątynia Pana”), po którym szafarz obrzędu może w krótkich słowach wyjaśnić czytane perykopy (OBpol, 423-426).
 3. Następnie wygłasza się prośby (OBpol, 427). 
 4. Później szafarz rozkłada ręce i odmawia modlitwę błogosławieństwa (OBpol, 428). 
 5. Potem celebrans kończy obrzęd specjalnym, uroczystym błogosławieństwem (OBpol, 429). Następnie można wykonać tematyczny śpiew (OBpol, 430).

  D. PERYKOPY Z OBRZĘDU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

  Czytanie: 2 Kor 5, 6b-10/Iz 2, 2-5/Łk 2, 41-51/Łk 24, 13-35/Hbr 10, 19-25/1 P 2, 3-12 (wybiera się jedną perykopę).
  Śpiew międzylekcyjny: Ps 24(23), 1-2. 3-4b. 5-6 (z refrenem: “Oto lud wierny, szukający Pana”), albo: Ps 27(26), 1. 3. 13-14 (z refrenem: “Jednego pragnę: mieszkać w domu Pana”).

  UWAGA: Zamiast Psalmu można odśpiewać inną, odpowiednią pieśń (OBpol, 414).

  Opr. Dawid Makowski

  Tags: , , , , , ,

  Przetłumacz stronę