Tag: Obrzęd chrztu dzieci w niebezpieczeństwie śmierci

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzędy chrztu dzieci – w niebezpieczeństwie lub obliczu śmierci, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. dzieci w niebezpieczeństwie lub obliczu ich śmierci, gdy nie ma kapłana ani diakona, przypominamy, że:Do takiego obrzędu należy przygotować jakąkolwiek wodę (OBP, nr 178).Przewodniczącym temu obrzędowi jest jakikolwiek wierny, odpowiednio do tego przygotowany (Tamże).Obrzęd rozpoczyna się modlitwą powszechną, po której odmawia się inną modlitwę, wymawiając w niej imię dziecka (OBP, nr 179).Po powyższych modlitwach następuje wyznanie wiary, na które odpowiadają…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę