Obrzędy chrztu dzieci – w niebezpieczeństwie lub obliczu śmierci, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

Obrzędy chrztu dzieci – w niebezpieczeństwie lub obliczu śmierci, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. dzieci w niebezpieczeństwie lub obliczu ich śmierci, gdy nie ma kapłana ani diakona, przypominamy, że:

  1. Do takiego obrzędu należy przygotować jakąkolwiek wodę (OBP, nr 178).
  2. Przewodniczącym temu obrzędowi jest jakikolwiek wierny, odpowiednio do tego przygotowany (Tamże).
  3. Obrzęd rozpoczyna się modlitwą powszechną, po której odmawia się inną modlitwę, wymawiając w niej imię dziecka (OBP, nr 179).
  4. Po powyższych modlitwach następuje wyznanie wiary, na które odpowiadają zgromadzeni przy tym obrzędzie (OBP, nr 180).
  5. Po wyznaniu wiary następuje chrzest, który polega jedynie na trzykrotnym polaniu główki dziecka wodą święconą, wymawiając formę sakramentu: “N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca (1), i Syna (2), i Ducha Świętego (3)”.
  6. Opuszcza się wszystkie obrzędy wyjaśniające, poza włożeniem białej szatki (OBP, nr 182).
  7. Na zakończenie odmawia się modlitwę Pańską (OBP, nr 183).

Uwaga: Jeśli nie ma osoby, która może w taki sposób przewodniczyć obrzędowi, wystarczy odmówić jedynie Skład Apostolski i polać główkę dziecka wodą. W przypadku szczególnej konieczności można ograniczyć się jedynie do polania dziecka wodą. Jeśli natomiast dziecko może prędko umrzeć, wystarczy polać tylko główkę dziecka (z odmówieniem formuły). Zaleca się, aby przewodniczący miał świadków, którzy później mogliby zaświadczyć o fakcie zaistnienia sakramentu.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę