Tag: Obrzęd chrztu sprawowany przez katechetę

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzędy chrztu dzieci – do użytku katechetów, gdy brak kapłana lub diakona – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu chrztu św. dzieci, którym pod nieobecność kapłana lub diakona przewodniczy świecki katecheta, przypominamy, że: Zaleca się sprawowanie chrztu w niedzielę (OBP, nr 32). Natomiast nie zaleca się sprawowania tego sakramentu w Wielkim Tygodniu przed Nocą Paschalną (PS, nr 27). Obrzędem tym posługuje się katecheta, oddelegowany do tego przez ordynariusza (OBP, nr 147). Cała ceremonia rozpoczyna się od przywitania rodziców i chrzestnych w zwykły…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę