Tag: Obrzęd namaszczenia chorych poza Mszą św.

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Sakrament namaszczenia chorych (art. 73-75)

I. Nazwa Sakramentu i kiedy należy go udzielać (Art.73) 1. Sakramentowi nadano dwie nazwy: Ostatnie Namaszczenie i Namaszczenie Chorych, z czego tą drugą uznaje się za bardziej prawidłową. Za zmianą nazwy przemawia wiele powodów: doktrynalny („Namaszczenie Chorych” lepiej wyraża naturę i okoliczności udzielania Sakramentu: „Choruje ktoś wśród was?”), historyczny (ponieważ nazwa ta była w powszechnym użytku aż do XII w.) pastoralne i psychologiczne (nazwa „Ostatnie Namaszczenie” często zniechęca…
Dowiedz się więcej

Obrzęd namaszczenia chorych poza Mszą św. – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu namaszczenia chorych poza Mszą św., przypominamy, że:Celebrans przywdziewa albę, stułę i kapę w kolorze białym, a diakon dalmatykę na albę i stułę (CE, nr 678). Gdy celebransem jest biskup: przywdziewa on również krzyż noszony na piersiach, pastorał i mitrę (Tamże).Towarzyszący prezbiterzy (pomagający udzielać sakramentu) przywdziewają komżę/albę na sutannę i białą stułę (Tamże).Po przyjściu do ołtarza, celebrans pozdrawia wiernych, wzywa ich do modlitwy (lub…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę