Obrzęd namaszczenia chorych poza Mszą św. – Przepisy obrzędowe

Obrzęd namaszczenia chorych poza Mszą św. – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu namaszczenia chorych poza Mszą św., przypominamy, że:

  1. Celebrans przywdziewa albę, stułę i kapę w kolorze białym, a diakon dalmatykę na albę i stułę (CE, nr 678). Gdy celebransem jest biskup: przywdziewa on również krzyż noszony na piersiach, pastorał i mitrę (Tamże).
  2. Towarzyszący prezbiterzy (pomagający udzielać sakramentu) przywdziewają komżę/albę na sutannę i białą stułę (Tamże).
  3. Po przyjściu do ołtarza, celebrans pozdrawia wiernych, wzywa ich do modlitwy (lub odmawia samą modlitwę) i – gdy nie ma sakramentalnej spowiedzi – odmawia akt pokuty (OBI, nr 92-94).
  4. Następnie występuje liturgia słowa. Czyta się jedno lub kilka czytań przeznaczonych na tę liturgię (CE, nr 681).
  5. Wszystkie obrzędy sakramentu dokonuje się tak, jak w trakcie Mszy.
  6. Pomiędzy namaszczeniem a modlitwą wieńczącą, odmawia się orację Pańską (CE, nr 682).
  7. Obrzęd kończy się uroczystym błogosławieństwem (CE, nr 683).

Błogosławieństwo końcowe z rytuału znajduje się tutaj.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę