Tag: Obrzęd sakramentu bierzmowania podczas Mszy

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzęd sakramentu bierzmowania podczas Mszy św.

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu bierzmowania podczas Mszy św., przypominamy, że: Mszę św. celebruje biskup, będący zwyczajnym szafarzem tego sakramentu (lub inny kapłan, oddelegowany przezeń do tego), przez co podczas tej liturgii biskup nie powinien zasiadać w chórze lub być obecnym na celebracji jako przewodniczący, ale niecelebrujący (OC, nr 13). Mszę św. sprawuje się z dnia lub ze specjalnego formularza Mszy obrzędowej, o ile dzień liturgiczny na to zezwala…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę