Obrzęd sakramentu bierzmowania podczas Mszy św.

Obrzęd sakramentu bierzmowania podczas Mszy św.

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu bierzmowania podczas Mszy św., przypominamy, że:

 1. Mszę św. celebruje biskup, będący zwyczajnym szafarzem tego sakramentu (lub inny kapłan, oddelegowany przezeń do tego), przez co podczas tej liturgii biskup nie powinien zasiadać w chórze lub być obecnym na celebracji jako przewodniczący, ale niecelebrujący (OC, nr 13).
 2. Mszę św. sprawuje się z dnia lub ze specjalnego formularza Mszy obrzędowej, o ile dzień liturgiczny na to zezwala (CE, nr 476).
 3. Cała liturgia mszalna odbywa się tak, jak zwykle aż do Ewangelii (włącznie). Po niej przywołuje się kandydatów i przedstawia się ich biskupowi. Szafarz sakramentu wówczas zajmuje postawę siedzącą (CE, nr 478).
 4. Po przedstawieniu kandydatów, wygłasza się homilię (CE, nr 479).
 5. Po homilii dokonuje się odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Biskup wówczas zajmuje postawę siedzącą. Przyrzeczenia te odnawiają tylko kandydaci do bierzmowania (CE, nr 480).
 6. Gdy biskup przyjmie przyrzeczenia, wstaje i wzywa do modlitwy, którą odmawia mając ręce wyciągnięte w stronę kandydatów. Ręce mają w ten sposób wyciągnięte również inni kapłani, ale tylko ci, którzy pomagają biskupowi udzielać tego sakramentu. Jednak słowa modlitwy wygłasza tylko biskup (CE, nr 481).
 7. Biskup namaszcza krzyżmem świętym na siedząco, jeśli kandydaci do niego podchodzą. Jeśli zaś sam zbliża się do kandydatów, to dokonuje namaszczenia na stojąco. Zawsze jednak w mitrze i z pastorałem (CE, nr 483). Podczas namaszczenia świadek bierzmowania kładzie swoją prawą rękę na ramieniu bierzmowanego (Tamże).
 8. W trakcie bierzmowania można śpiewać jakąś odpowiednią (treściowo) pieśń (CE, nr 484).
 9. Po namaszczeniu biskup myje ręce (CE, nr 485).
 10. W bierzmowaniu (namaszczaniu) mogą pomagać biskupowi prezbiterzy, którzy w takim wypadku również myją ręce na końcu obrzędu (CE, nr 484-485).
 11. Po obmyciu rąk występuje modlitwa powszechna (CE, nr 486).
 12. Opuszcza się wyznanie wiary (CE, nr 487).
 13. Podczas procesji z darami bierzmowani mogą przynieść dary do ołtarza (CE, nr 487).
 14. Wszystkim bierzmowanym (zarówno starsi, jak i młodsi) mogą przyjąć Komunię św. pod obiema postaciami (OCpol, adaptacje). Mogą ją również w ten sposób przyjąć rodzice i chrzestni, świadkowie i bliscy (CE, nr 487).

Schemat podawania i odbierania insygniów znajduje się tutaj.
Błogosławieństwo końcowe z rytuału znajduje się tutaj.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę