Tag: Obrzęd święceń prezbiteratu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzędy święceń prezbiteratu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii święceń prezbiteratu, przypominamy, że:Obrzęd święceń winien odbywać się w kościele katedralnym lub w kościele, z którego pochodzi kandydat/kandydaci lub – w przypadku święcenia mnichów czy zakonników – kościół klasztorny, bądź jakikolwiek znaczniejszy dla diecezji kościół (DOEPD, nr 108).Dniem święceń jest przede wszystkim niedziela lub święto. Nie wyklucza się bynajmniej innych dni, za wyjątkiem Triduum Paschalnego, Środy Popielcowej, Wielkiego…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę