Tag: Obrzęd ustanowienia do posługi

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

,,O ustanowieniu lektorów i akolitów”

Rok po wydaniu przez papieża Pawła VI (+1978) dokumentu Motu Proprio ,,Ministeria Quaedam”, w watykańskim biuletynie ,,Notitiae” ukazał się artykuł, traktujący na temat nowej dyscypliny Kościoła względem lektoratu i akolitatu – dawnych święceń niższych, obecnych posług. Tekst ten dotyczył głównie kwestii związanych z odstępem między przyjmowanymi posługami i wiekiem, wymaganym do przyjęcia któregoś z tych urzędów.Robocze tłumaczenie tekstuNikt nie powinien być ustanawiany w posłudze lektora lub…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna z udzieleniem posługi katechistatu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej z udzieleniem posługi katechistatu, pragniemy przypomnieć, że: Msza święta z udzieleniem tej posługi, może być sprawowana z formularza Za pełniących służbę w Kościele, Za świeckich, O ewangelizację ludów lub o nową ewangelizację tylko wtedy, gdy wypada ona poza: Triduum Paschalnym; Uroczystościami i Świętami Pańskimi, Najśw. Maryi Panny, Świętych oraz lokalnymi; Wielkim Tygodniem; Oktawą Wielkanocy; Wspomnieniem wiernych zmarłych; Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego,…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna z udzieleniem posługi lektoratu lub/i akolitatu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu, pragniemy przypomnieć, że: Msza święta z udzieleniem którejś z tych posług, może być sprawowana z formularza Za pełniących służbę w Kościele (MR, s. 130″) tylko wtedy, gdy wypada ona poza: Triduum Paschalnym; Uroczystościami i Świętami Pańskimi, Najśw. Maryi Panny, Świętych oraz lokalnymi; Wielkim Tygodniem; Oktawą Wielkanocy; Wspomnieniem wiernych zmarłych; Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego,…
Dowiedz się więcej

Pomiędzy święceniem a ustanowieniem – Obrzęd udzielenia urzędów lektoratu i akolitatu w dwóch wydaniach Pontyfikału Rzymskiego

Prawie pół roku temu światło dzienne ujrzała publikacja nt. posług lektora i akolity, pt. ,,Posługa lektoratu i akolitatu po reformie święceń niższych i subdiakonatu”. W tamtym artykule zwrócono uwagę na dzisiejszy wygląd posług lektora i akolity pod kątem czynności i znaczenia tych urzędów w liturgii. Natomiast uwaga poniższej publikacji zostanie skupiona głównie na obrzędzie przekazania posług lektora i akolity (również pod kątem reformy tej ceremonii). W tym celu zostanie porównana celebracja zawarta w starym…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę