Tag: Obrzęd włączenia do grona katechumenów

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Włączenie do grona katechumenów

Obrzęd włączenia do grona katechumenów jest sprawowany na początku drogi katechumenalnej każdego człowieka, chcącego przyjąć sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w wieku dorosłym. Dlatego dzisiaj kilka informacji na temat tego obrzędu.Ryt ten może być sprawowany podczas Mszy (przez kapłana) lub poza nią (również przez diakona). Celebrans jest ubrany w albę, stułę i (fakultatywnie) kapę, w kolorze dnia.Celebrans wywołuje kandydatów do katechumenatu, którym towarzyszą poręczyciele. Gdy ci podchodzą, śpiewa się pieśń…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę