Włączenie do grona katechumenów

Włączenie do grona katechumenów

Obrzęd włączenia do grona katechumenów jest sprawowany na początku drogi katechumenalnej każdego człowieka, chcącego przyjąć sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w wieku dorosłym. Dlatego dzisiaj kilka informacji na temat tego obrzędu.

 1. Ryt ten może być sprawowany podczas Mszy (przez kapłana) lub poza nią (również przez diakona). Celebrans jest ubrany w albę, stułę i (fakultatywnie) kapę, w kolorze dnia.
 2. Celebrans wywołuje kandydatów do katechumenatu, którym towarzyszą poręczyciele. Gdy ci podchodzą, śpiewa się pieśń (np. Ps 63(62), 1-9).
 3. Następnie padają pytania:
 • ,,Proszę, aby kandydaci przedstawili się naszej wspólnocie. Jak się nazywasz?” – Odp.: ,,N.” (następnie każdy z nich jest wywoływany, na co odpowiada: ,,Jestem”).
 • ,,Czego żądasz od Kościoła Bożego?” – Odp.: ,,Wiary”.
 • ,,Co ci daje wiara?” – Odp.: ,,Życie wieczne”.
 • [Przemówienie]. ,,Pytam każdego z was: Czy jesteś gotowy wejść dzisiaj za przewodem Chrystusa na tę drogę?” – Odp.: ,,Jestem gotowy”.
 • [Pytanie do świadków i wiernych]. ,,A wy, którzy jako poręczający przedstawiacie nam obecnie tych kandydatów, i wy, wszyscy obecni tu bracia i siostry, czy jesteście gotowi pomagać im w znalezieniu i naśladowaniu Chrystusa?” – Odp.: ,,Jesteśmy gotowi”.
 1. Następnie można udzielić egzorcyzmu, a gdy wymaga tego sytuacja – dokonać obrzędu wyrzeczenia się kultów pogańskich.
 2. Kolejnym elementem celebracji jest naznaczenie krzyżem czoła (można także naznaczyć oczy, uszy, usta, piersi i barki). Gest ten po kapłanie mogą też uczynić katecheci i świadkowie.
 3. Później przekazuje się katechumenom do ucałowania krzyż.
 4. Po przekazaniu krzyża, nadaje się katechumenom nowe imię.
 5. Następnie występuje procesja do ołtarza ze śpiewem Psalmu 34 (Ps 34(33), 2. 3. 6. 9. 10. 11. 16) i (gdy katechumeni zajmą miejsca) wnosi się uroczyście księgę Pisma, którą odkłada się na ambonie (można ją okadzić).
 6. Liturgia słowa w całości pochodzi z dnia liturgicznego lub (gdy to możliwe) z perykop Mszy obrzędowej.
 7. Po homilii można wręczyć katechumenom księgę Ewangelii.
 8. Modlitwę powszechną zastępują prośby za katechumenów, do których dodaje się wezwanie za Kościół i świat. Obrzęd wieńczy modlitwa końcowa.
 9. Przed przygotowaniem darów katechumeni są odsyłani.
 10. Mszę św. sprawuje się z formularza Mszy wyboru katechumenów (z prefacją okresową) lub z Mszy piątku IV tygodnia Wielkiego Postu.
 11. Po opcjonalnym Wierzę, rozpoczyna się obrzęd przygotowania ołtarza.

Opr. Dawid Makowski

Bibliografia:

 1. Borysiuk L.: Katechumenat dorosłych drogą ku wszczepieniu w Chrystusa. Wyzwania pastoralne w diecezji siedleckiej. W: TSS. T. XIV. Nr 14. 2017 (s. 76-91).
 2. Brzeziński D.: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych – Księga wciąż nie odkryta. W: ŁST. T. XXVI. Nr 2. 2017 (s. 123-134).
 3. Górski J.: Katechumenat w krajach misyjnych. W: RBL. T. XLII. Nr 5-6. 1989 (s. 392-394).
 4. Kunzler M.: Liturgia Kościoła. Poznań: 1999.
 5. Małczyński F.: Szczyt i źródło życia Kościoła. O recepcji soborowej reformy liturgii Kościoła w Polsce. I. Kraków: 2021.
 6. Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań: 1986.
 7. Ordo Initialis Christianæ Adultorum. Editio typica. Typis Polyglttis Vaticanis: 1972.
 8. Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II (1962-1965): Constitutionis de Sacra Liturgia. Roma: 1963.
 9. Sinka T.: Zarys liturgiki. VIII. Kraków: 2017.
 10. Święte Triduum Paschalne. Na podstawie Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich. Poznań: 2017.

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę