Tag: Obrzędy konsystorza

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzędy konsystorza – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących obrzędu konsystorza, przypominamy, że:Papież jest przywdziany w mucet i stułę. W ten sposób przybywa do ołtarza.Podczas procesji wejścia śpiewa się śpiew Tu es Petrus.Papież podchodzi do konfesji, chwilę się modli i udaje się do tronu.Przy tronie papież wykonuje znak krzyża i zwyczajnie pozdrawia wiernych.Po pozdrowieniu następuje modlitwa.Po oracji diakon odmawia Ewangelię według św. Marka (jest on przywdziany w albę i stułę).Gdy diakon zakończy proklamację Ewangelii, papież wygłasza przemowę.Po wygłoszeniu…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę