Tag: Obrzędy przekazania świętych formuł

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Obrzędy “przekazania” świętych formuł – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii związanej z obrzędem “przekazania” świętych symboli, przypominamy, że:Obrzędu tego dokonuje się na zakończenie lub w trakcie trwania katechumenatu (CE, nr 437)Liturgia mszalna jest sprawowana w dzień powszedni i najlepiej, aby przewodniczył jej biskup (CWD, nr 188).Przekazanie świętych symboli musi odbyć się po obrzędzie wybrania.Liturgię sprawuje się w szatach fioletowych z formularza dnia bieżącego (CE, nr 439).Po wersecie przed Ewangelią diakon lub sam…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę