Tag: Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2002)

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ewolucja posoborowego prawodawstwa względem II ME

Używanie II Modlitwy Eucharystycznej w niedziele ciągle budzi wiele wątpliwości. O ile polski mszał zezwala na taką praktykę, o tyle mszały innych krajów często nie podzielają tej opinii. Skąd więc taka rozbieżność? Poniższy wpis ma za zadanie rzucić nieco więcej światła na tę sporną kwestię.Otóż wszystko prawdopodobnie wzięło swój początek w tym, że Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 1975 r. w numerze 322a, zachowywało pierwotne brzmienie przepisu odnoszącego się do używania I Modlitwy Eucharystycznej,…
Dowiedz się więcej

Czynności akolity w ujęciu Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 1975 r. i 2002 r.

Posoborowa reforma subdiakonatu, święceń niższych i tonsury sprawiła, że akolici otrzymali nowe funkcje liturgiczne do spełniania w zgromadzeniu liturgicznym. Abstrahując od opisywania ich czynności w liturgii mszalnej w 1969 r. oraz pod koniec 1972 r., o czym już było zresztą pisane, warto skupić się na drobnej, ale istotnej zmianie ich posługiwania pomiędzy 1975 r. a 2002 r. Temu zostanie poświęcony poniższy wpis.Otóż w editio typica altera wspomnianego wprowadzenia do mszału z 1975 r., można przeczytać, że akolita…
Dowiedz się więcej

Uaktualnione tłumaczenie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

Jakiś czas temu Wydawnictwo Pallottinum wydało nowe tłumaczenie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Zachęcając do nabycia i lektury tej publikacji, pragniemy w kilku punktach wymienić najważniejsze zmiany, które zaszły w nowym wydaniu tego dokumentu: Między Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 6 listopada 2003 r. a pierwszym punktem Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego zamieszczono polskie tłumaczenie Konstytucji Apostolskiej ,,Missale Romanum” papieża Pawła VI z dn. 3 kwietnia 1969 r. Poprawiono niektóre przypisy,…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę