Tag: Okres Wielkiego Postu

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Misterium Paschalne

Gdy przyroda po zimowym śnie budzi się powoli do życia, liturgia wskazuje ludziom na misterium paschalne, poprzedzone czterdziestodniowym okresem umartwienia[1]. Jest to okres szczególnego umocnienia w walce ze złem[2]. Człowiek wówczas dostrzega, że w istocie jest on prochem (Rdz 3, 19), który potrzebuje podporządkować się nakazowi nawrócenia (Mk 1, 15)[3]. Dlatego słowami Pisma Świętego błaga o przebaczenie (Jl 2, 13; Est 13, 17; Ps 4, 2; Ps…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna V Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej V Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR, 346d).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 98-99).W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią wiernych (IGMR, nr 51).Nie odmawia się “Chwała”, ale odmawia się “Wierzę” (MR, s. 68). Zamiast “Wierzę” wolno odmówić Skład…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna Uroczystości Św. Józefa – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Uroczystość Św. Józefa, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, 346a).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 33′-34′).Wymawiając imię Józefa czyni się pochylenie głowy (CE, 68a).Wolno przyozdobić ołtarz kwiatami i grać na organach nie tylko w celu podtrzymania śpiewu (CE, nr 252).Odmawia się Chwała i Wierzę (MR, s. 33′).Prefacją mszalną jest prefacja o św. Józefie, w której dodaje się słowa: obchodząc uroczystość (nr 65).Odmawia się…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna IV Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej IV Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet lub róż (IGMR, 346d i 346f).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 90-91).Wolno przyozdobić ołtarz kwiatami i grać na organach nie tylko w celu podtrzymania śpiewu (CE, nr 252).W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią wiernych (IGMR,…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna III Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej III Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że: Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR, 346d). Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 82-83). Śpiewa się lub – w liturgii czytanej – odmawia jedną z dwóch antyfon na wejście. W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią…
Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – II Niedziela Wielkiego Postu

W dzisiejszej modlitwie po Komunii usłyszymy, że dzięki Eucharystii już uczestniczymy w życiu wiecznym. Czy jednak w to wierzymy? Wielki Post jest dobrym czasem na to, aby zastanowić się, czy nasza wiara jest na tyle mocna, iż widzimy w sakramencie ołtarza pewnego rodzaju ,,sposób” wniknięcia w tajemnicę nieba.Do Ciebie Boże, który dajesz nam życie i ciągle je podtrzymujesz, lud Twój zanosi błagania:Za wszystkich posługujących w Kościele, aby swym życiem ukazywali to, co głoszą ustami. Ciebie prosimy…Za wszystkich…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna II Niedzieli Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej II Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że: Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR, 346d). Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 75-76). Śpiewa się lub – w liturgii czytanej – odmawia jedną z dwóch antyfon na wejście. W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią wiernych…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna w Święto św. Kazimierza Królewicza – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Święto św. Kazimierza Królewicza, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 27′-28′).Wymawiając imię Kazimierza wykonuje się pochylenie głowy (CE, nr 68a).Odmawia się Chwała, ale nie odmawia się Wierzę.Prefacją mszalną jest pierwsza lub druga prefacja o Świętych (nr 70 lub 71).Można odmówić I lub III Modlitwę eucharystyczną (IGMR, nr 365).Można odmówić uroczyste błogosławieństwo…
Dowiedz się więcej

Zgromadzenia wielkopostne – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących wielkopostnych zgromadzeń, pragniemy przypomnieć, że:Kościół bardzo zachęca do tego, aby zachowywać zgromadzenia na wzór rzymskich “stacji” (PS, nr 16).Stacjami tymi winny być znaczniejsze świątynie Kościoła lokalnego, jak np. sanktuaria, bazyliki, miejsca pielgrzymek, katedra etc. (CE, nr 260).Do tych stacji, w których ma się odbywać Msza św., może wieść procesja, której kształt jest tożsamy z kształtem procesji wejścia: ministrant z kadzielnicą, usługujący z krzyżem…
Dowiedz się więcej

Gloria, laus et honor

Hymn śpiewany w Niedzielę Palmową podczas procesji, zaliczający się do najpiękniejszych utworów hymnografii kościelnej, składa się z początkowych zwrotek poematu pisanego w klasycznych dystychach, którego autorem jest biskup orleański Teodulf (+821). Jest to typowy okaz hymnu procesyjnego z charakterystycznymi dla tegoż rodzaju refrenem w postaci powtarzającego się po każdym dystychu początkowego dwuwiersza. W przeciwieństwie do radosnej treści, osnutej na Ewangelii z obrzędu święcenia palm, melodia hymnu brzmi jakoś…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę