Tag: Oktawa świąt

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Liturgia mszalna w Oktawie Wielkanocy

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w Oktawie Wielkiej Nocy, pragniemy przypomnieć, że: Msze św. są sprawowane ze specjalnych formularzy ([Nazwa dnia] Oktawy Wielkanocnej). W każdej Mszy św. odmawia się Chwała i można odmówić Wierzę (MR, s. 186-191). Prefacją tych dni jest pierwsza prefacja wielkanocna (nr 20). Odmawiając tę modlitwę, należy użyć tam sformułowania: ,,zwłaszcza w tym dniu”. Można modlić się I, II lub III Modlitwą Eucharystyczną,…
Dowiedz się więcej

O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej

Bernardyni i franciszkanie używali zasadniczo mszału i brewiarza rzymskiego według Officium Capelli Pontificii […]. Dopiero w obrębie tych zasadniczych ram mogły się rozwijać poszczególne zwyczaje bernardyńskie, tak że ich nabożeństwo zaczęło odbiegać wyglądem od tego, które sprawowano w kościołach zarządzanych przez księży świeckich [diecezjalnych – przyp. red.]. Zresztą przyczyniała się do tego ta okoliczność, że duchowieństwo świeckie nie używało mszału rzymskiego, lecz swego diecezjalnego. Wiadomo także, że w epoce sprzed…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę