Tag: Pasja

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Śpiew Pasji – Męki Pańskiej

Dziś w ramach serii #HebdomadaeSanctae pochylimy się nad śpiewaniem Męki Jezusa w Wielkim Tygodniu, czyli tzw. Pasji. Już Św. Augustyn zalecał odmawianie Pasji w sposób najbardziej uroczysty, bo w tym opisie zawarte jest dzieło naszego Zbawienia. Od czasów Leona Wielkiego mamy potwierdzone śpiewanie Męki Pańskiej w określone dni Wielkiego Tygodnia. W Niedzielę Palmową śpiewano Pasję Mateusza ze względu na korelację z opisem wjazdu Jezusa do Jerozolimy, również opisany…
Dowiedz się więcej

,,Niech Izrael teraz powie: wielce mnie gnębili od mojej młodości” – O okresie Męki Pańskiej

Przez cały Wielki Post przewija się w motywie Tajemnica Męki Chrystusa. Z początku jest ona obecna w wybranych tylko nabożeństwach paraliturgicznych i dniach tygodnia (więcej o tym można przeczytać tutaj). Jednak dopiero od V Niedzieli Wielkiego Postu obchodzenie Męki i Śmierci Mesjasza wysuwa się na pierwsze miejsce. Stąd też w starej formie rytu rzymskiego mówi się o Okresie Męki Pańskiej (ang. Passiontide), w którym Kościół skupia się w swoich tekstach na przygotowaniu…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę