Tag: Pokuta

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Od Starozapustnej do Wielkiej Nocy

Jakie znaczenie ma dla nas dziś wielki post? Czy długi ten okres posiada jeszcze obecnie sens istotny? Takie pytania, często słyszane, zrodziło rosnące uświadomienie liturgiczne. A z drugiej strony młodzi wołają: Wróćcie nam Wielkanoc! – Zdajmy sobie z tego sprawę, że istotny wpływ na nasz byt chrześcijański wywierają: wielkanocna wiara w zmartwychwstanie, wielkanocna radość i nadzieja. Ponieważ zaś tajemnice świąt roku kościelnego stają się…
Dowiedz się więcej

Czy Okres Adwentu jest czasem pokuty? – Rozważania o liturgii

W Okresie Adwentu nie śpiewa się hymnu “Gloria” podczas niedzielnej Mszy św., a w liturgii używa się fioletowych paramentów. Śpiewanie w tych liturgiach “Alleluia” wprowadziło dopiero Ordo Lectionum Missae z 1969 r. Jednak zrezygnowanie ze śpiewu hymnu anielskiego, który w XI w. stał się wyznacznikiem podniosłości celebracji, który był niekompatybilny z wymiarem pokutnym (zob. (np.) Bernhold von Konstanz (1054-1100), Micrologus de ecclesiasticis observationibus, ed. J. de Pamele (PL 151), Paris 1853,…
Dowiedz się więcej

Walka karnawału z postem

Walka karnawału z postem – to nie tylko tytuł obrazu niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla, którego powstanie datowane jest na 1559 rok, ale także swoiste tło dla konfliktu, jaki na początku XVI wieku rozgorzał na linii reformacja – katolicyzm. Istotą tego sporu były bowiem odmienne koncepcje postrzegania otaczającego nas świata.Konflikt reformacja – katolicyzmReformacja jako ruch religijno-społeczny rozwijający się w Europie Zachodniej przede wszystkim z inicjatywy ks. Marcina Lutra…
Dowiedz się więcej

O świętości pokuty

Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, sam będąc Bogiem, wiedział o naturze ludzkiej, że mimo tego, iż zostaje ona oczyszczona przez Przenajświętszą Krew w czasie chrztu świętego, to jednak później przeciw Bogu występuje poprzez swoje grzechy, które oddalają od Boga i sprawiają, że człowiek staje się nieprzyjacielem Najwyższego, a także synem śmierci i zatracenia. Jednakże tenże nasz Zbawiciel, przez swoją miłość i łaskę, przygotował nam inne lekarstwo, które mamy…
Dowiedz się więcej

Czym są w Kościele sakramenty?

Zmierzając powoli do końca serii wprowadzającej w liturgię, należy podjąć rozważenie niezwykle ważnej i istotnej tematyki, jaką jest istota sakramentów. W poniższym tekście zostaną zaprezentowane ogólne informacje na temat sakramentów w kontekście ich znaczenia w życiu Kościoła oraz w życiu wierzącego.Na samym początku warto zrozumieć dokładnie, co oznacza słowo ,,sakrament”. Termin ten nie ma kościelnego rodowodu, lecz – podobnie jak termin ,,liturgia” – pochodzi ze świeckiej tradycji. Słowem tym bowiem…
Dowiedz się więcej

Wielkopostne liturgie stacyjne

W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu warto pochylić się nad tematem stacji wielkopostnych, które na wzór dawnej praktyki w Rzymie, są obecne również dzisiaj w wielu polskich diecezjach. W dawnych mszalikach (przy każdym dniu tego okresu liturgicznego) były zawarte informacje na temat kościoła, w którym dawniej Mszę św. celebrował papież. Taka świątynia w danym dniu była znana, jako statio, a liturgia w niej sprawowana nazywała się Mszą św. stacyjną. Warto zatem…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę