Tag: Postawy liturgiczne

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Gesty i postawy w rytach wschodnich

Gesty liturgiczne w rytach wschodnich są takie same lub bardzo podobne, stąd też artykuł traktuje to zagadnienie zbiorczo. Zarazem jednak należy pamiętać o tym, że w ramach każdego rytu istnieją tradycje lokalne , a nawet parafialne czy indywidualne. Ponadto tylko niektóre gesty liturgiczne i tylko częściowo są ujęte w księgach liturgicznych – większość z nich wynika po prostu z praktyk przekazywanych z pokolenia na pokolenie.Znak krzyżaTo podstawowy gest, wykonywany przez wschodnich chrześcijan bardzo często, a zarazem…
Dowiedz się więcej

Ryt kartuski

Ostatnimi czasy na łamach tego portalu została zaprezentowana tematyka rytu cysterskiego i karmelitańskiego. Chcąc być konsekwentnym w opisywaniu rytów zakonnych, należy także przybliżać wiernym pozostałe ryty zakonne, a takim jest także ryt kartuski, któremu została poświęcona poniższa publikacja. Z historii rytu kartuskiego Zakon kartuzów liczy dzisiaj ok. 350 zrzeszonych mnichów i mniszek oraz posiada w sumie 21 domów (z czego 16 męskich)[1]. Nie zawsze jednak tak było.…
Dowiedz się więcej

Ryty wschodnie – klasyfikacja i ogólna charakterystyka

Trudno wprowadzić w obszerną tematykę, zaczynając od artykułu bardzo ogólnikowego. Jednakże, wydaje się, że nie da się tego zrobić inaczej. Ponadto, należy od razu zaznaczyć, iż w polskojęzycznej literaturze przedmiotu nie ma opracowanej terminologii dotyczącej Kościołów związanych z rytami wschodnimi – zwłaszcza innymi, niż bizantyjski. Nietrudno tu także o pewne uproszczenia. Klasyfikacja Ryty wschodnie stanowią liturgiczną podstawę Kościołów różnych wyznań: prawosławnych (chaledońskich i dochalcedońskich/miafizyckich/orientalnych), katolickich, nestoriańskiego, a są nawet w pewnej…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę