Ryt kartuski

Ryt kartuski (zakonny)

Kapłan celebrujący Mszę św., zawsze przywdziewa przepisane szaty: albę, stułę i ornat. Koncelebransi podczas koncelebry przywdziewają te same szaty. Z konieczności mogą jednak przywdziać tylko albę i stułę. Diakoni natomiast przywdziewają swoje własne szaty w oznaczonym czasie.

Koloru białego używa się w Okresie Wielkanocnym oraz Narodzenia Pańskiego. Ponadto używa się go we wszystkie obchody Pańskie (poza tymi, które dotyczą Jego Męki i Śmierci), Najświętszej Maryi Panny, Aniołów i Świętych (poza Apostołami i Męczennikami). Koloru tego używa się również w Wielki Czwartek, w Narodzenie św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), w obchód św. Jana Apostoła (27 grudnia), podczas Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia) i w dzień Katedry św. Piotra (22 lutego). Stosuje się go również w Wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego i Wniebowzięcia NMP, a także we wszelkich Mszach dziękczynnych.

Koloru czerwonego używa się w Niedzielę Palmową, w Wielki Piątek, we wszelkich Mszach o Duchu Świętym (oraz w Wigilię Zesłania), podczas celebracji Męki Pańskiej oraz w obchody ku czci Apostołów i Męczenników (poza wyżej wymienionymi).

Koloru fioletowego używa się w Mszach adwentowych (nie wyłączając Wigilii) i wielkopostnych (do IV Niedzieli). Wykorzystuje się go również w Mszy o Matce Bożej Bolesnej i we wszystkich Mszach wigilijnych (poza wyżej wymienionymi) oraz w Mszach o różnych potrzebach (poza dziękczynną).

Koloru czarnego – zamiennie z fioletem – używa się w liturgii za zmarłych. 

W liturgii czytanej celebrans może wykorzystywać kolor szat, przypadający na dany dzień w liturgii konwentualnej lub stosować koloru białego (bez względu na używany formularz i czas sprawowania Mszy).

W kalendarzu kartuskim można znaleźć następującą gradację obchodów liturgicznych:

 1. Uroczystości
 2. Dni podczas Oktawy
 3. Niedziele
 4. Święta 12 lekcji

Ponadto w zgromadzeniu przypisuje się kolejne obchody: 

 1. Święta 3 lekcji i wspomnienia
 2. Ferie Wielkiego Postu
 3. Wigilie Mszy 
 4. Wspomnienie wszystkich zmarłych wiernych oraz wszystkich zmarłych braci
 5. Msze pierwszych trzech dni Kapituły Generalnej

    

 

MSZA KONWENTUALNA

MSZA CZYTANA

Formularz

Oracje

Lekcje

Formularz oraz oracje

Lekcje

Dni 12 lekcji

Obowiązkowe

Dowolny wybór pomiędzy Mszami wspólnymi (1)

Dowolny wybór pomiędzy czytaniami mszalnymi

Dni 3 lekcji oraz wspomnienia

Wybór dowolny
(poza wypadkiem odgórnego przypisania)

Dni powszednie

Obowiązkowy

Można je wybrać spośród modlitw tego okresu (3)

Zostały wybrane według specjalnego cyklu tego tygodnia (4)

Można wybrać spośród poszczególnych modlitw
(także tego okresu) (2) (3)

(1) Święto Katedry św. Piotra ma swój własny formularz z modlitwami, z którego winni korzystać ci, którzy pragną w ten dzień sprawować Mszę św. z tegoż święta.
(2) Wigilie mają swój własny formularz, z którego winni korzystać ci, którzy pragną sprawować Mszę św. wigilijną.
(3) Ponadto można wykorzystać każdą modlitwę wotywną lub w różnych potrzebach.
(4) W Wielkim Poście należy stosować czytania dnia.

MSZE WOTYWNE

Mszę św. wotywną można sprawować tylko wtedy, gdy Statuty nie przewidują innej Mszy św. Podczas Mszy św. wotywnej ze święta lub o świętym używa się przeważnie tekstów, przewidzianych przez Mszał dla tegoż obchodu lub tegoż świętego. Czasem jednak proponowane są inne lekcje, które można wykorzystywać wedle uznania. Dotyczą one zarówno Mszy konwentualnej, jak i czytanej. W przypadku Mszy św. wotywnej o świętym można również powziąć formuły modlitewne oraz czytania z tekstów wspólnych. Natomiast w liturgii czytanej (tj. sprawowanej prywatnie) lekcje mogą zostać powzięte w całości z lekcjonarza konkretnej Mszy, zaś oracje z takowego formularza.

Mszami wotywnymi są:

 1. Msza o Trójcy Świętej
 2. Msza o Duchu Świętym
 3. Msza o Panu Jezusie Chrystusie
 4. Msza o Świętym Imieniu Jezus
 5. Msza o Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa
 6. Msza o Najświętszym Sercu Chrystusa
 7. Msza o Jezusie Chrystusie Królu Wszechświata
 8. Msza o Świętym Krzyżu
 9. Msza o Najświętszej Maryi Pannie
 10. Msza o Świętym Józefie Oblubieńcu NMP
 11. Msza o Świętych Aniołach

MSZE W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Msze św. w różnych potrzebach można sprawować tylko wtedy, gdy Statuty nie przewidują odprawienia innej Mszy św. Sprawując Msze św. w różnych potrzebach sprawuje się następująco: podczas Mszy św. konwentualnej wybiera się teksty zawarte w formularzu konkretnej intencji (aczkolwiek ze słusznej przyczyny można wybrać inne), natomiast podczas Mszy św. czytanej dozwala się stosować dowolne formuły modlitw i czytań, byleby odpowiadały intencji.

Mszami w różnych potrzebach są:

 1. O nadejście Królestwa
 2. O jedność chrześcijan
 3. O pokój, sprawiedliwość i wolność
 4. W którejkolwiek potrzebie
 5. Za niedołężnych
 6. O odpuszczenie grzechów
 7. Przeciw pokusie
 8. O dobre czyny
 9. Za zmarłego
Należy pamiętać, że w liturgii czytanej zawsze można pominąć traktus.
PROPRIUM DE TEMPORE – TEMPUS ADVENTUS
PROPRIUM DE TEMPORE – TEMPUS NATIVITATIS
PROPRIUM DE TEMPORE – TEMPUS PER ANNUM
PROPRIUM DE TEMPORE – TEMPUS QUADRAGESIMAE
Przetłumacz stronę