Tag: Prefacja

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

,,Pan z wami”, ale dlaczego wymawiane tyłem do ludzi przed prefacją?

Jeśli spoglądniemy na liturgię sprawowaną przy ołtarzu przyściennym, to zauważymy, że podczas pozdrowienia wiernych przed prefacją, kapłan nie odwraca się do nich, aby ich pozdrowić. Dlaczego w tym wypadku czyni wyjątek od reguły, nakazującej mu zwrócenie się do ludzi? Dlatego, że przystępuje do największej tajemnicy. Oto Chrystus w Ewangelii przestrzega przed spoglądaniem się za siebie, gdy już rozpoczęło się pracę: Nikt kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego (Łk…
Czytaj dalej

Notatka liturgiczna: ,,Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”

“Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”Słowa te recytujemy lub śpiewamy w każdej liturgii mszalnej, ale czy rozumiemy, o kim jest tutaj mowa? W Ewangelii Chrystus rzekł: Nie ujrzycie Mnie odtąd, dopóki nie powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (Mt 23, 39). Sformułowania tego użył jednak tłum już wcześniej, gdy Zbawiciel przybywał do Jerozolimy: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie (Mt 21, 9). Słowa te, powzięte z Psalmu 118, odnoszą…
Czytaj dalej

I prefacja adwentowa w języku łacińskim z III wydania Mszału Rzymskiego

Zachęcamy do pobrania i korzystania z I prefacji adwentowej w języku łacińskim z III wydania Mszału Rzymskiego.Prefację można pobrać klinkając w ten link: facja Praefatio_de_Adventu_I_18.27.pdf.Opr. Bartłomiej Kurowski

Prefacje Mszału Kartuskiego – O zmarłych

PRAEFATIO DEFUNCTORUMVere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.In quo nobis spes beatae resurrectiónis effúlsit, ut, quos contrístat certa moriéndi condício, eósdem consolétur futúræ immortalitátis promíssio.Tuis enim fidélibus, Dómine, vita mutátur, non tóllitur, et, dissolúta terréstris huius incolátus domo, ætérna in cælis habitátio…
Czytaj dalej

Prefacje Mszału Kartuskiego – O Świętych

PRAEFATIO DE SANCTISVere dignum et iustum est nos tibi semper, Pater omnípotens, offérre hymnum et laudatiónis promé-re cánticum, per Iesum Christum Dóminum nostrum.Quia in Sanctis tuis plenitúdinem Fílii admirámur, et virtútem Spíritus Sancti percípimus, communicántes caritáti eórum qui vixérunt ad laudem glóriæ tuæ.Quaprópter cum frequéntia Angelórum et imménsa turba beatórum, te fontem omnis sanctitátis laudámus, iucúnde canéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus…

Prefacje Mszału Kartuskiego – O Świętych Dziewicach

PRAEFATIO DE SS. VIRGINIBUSVere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.Qui natus ex Vírgine, post se traxit vírgines, ut ipsi soli adhæréntes, ad núptias lætántes ingrederéntur.Ubi cum Angelis et Archángelis, cumque omni congregatióne Sanctórum, hymnum laudis tibi cóncinunt, sine fine dicéntes:

Prefacje Mszału Kartuskiego – O Świętych Mnichach

PRAEFATIO DE SS. MONACHISVere dignum et iustum est, omnípotens ætérne Deus, te in ómnibus semper laudáre per Iesum Christum Dóminum nostrum.Quem solum in desérto secúti sunt sacri erémi cultóres in oratióne Dei perseverántem et mystérium compléntem salútis.Et nos, post ipsos, ad sequélam Christi et Ecclésiæ servícium vocáti, tibi, Dómine, cum beátis univérsis grátias ágimus, sine fine dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus…

Prefacje Mszału Kartuskiego – O Doktorach i Pasterzach

PRAEFATIO DE SS. DOCTORIBUS ET SS. PASTORIBUSVere dignum et iustum est, æquum et salutáre, te ætérnum et omnipoténtem Deum incessánter prædicáre, tibíque in ómnibus grátias ágere, per Iesum Christum Unigénitum tuum.Qui, mystéria tui enárrans amóris, præcónes Evangélii Sancto Spíritu suscitávit ut plebem perféctam tibi præparárent.Et ídeo, cum Sanctis et Angelis univérsis, te collaudá-mus, sine fine dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus…

Prefacje Mszału Kartuskiego – O Świętych Męczennikach

PRAEFATIO DE SS. DOCTORIBUS ET SS. PASTORIBUSVere dignum et iustum est, æquum et salutáre, te ætérnum et omnipoténtem Deum incessánter prædicáre, tibíque in ómnibus grátias ágere, per Iesum Christum Unigénitum tuum.Qui, mystéria tui enárrans amóris, præcónes Evangélii Sancto Spíritu suscitávit ut plebem perféctam tibi præparárent.Et ídeo, cum Sanctis et Angelis univérsis, te collaudámus, sine fine dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus…

Prefacje Mszału Kartuskiego – O Apostołach i Ewangelistach

PRAEFATIO DE SS. APOSTOLIS ET EVANGELISTISVere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus.Qui gregem tuum, Pastor ætérne, non déseris, sed per beátos Apóstolos contínua protectióne custódis; ut iísdem rectóribus gubernátur, quos Fílii tui vicários eídem contulísti præésse pastóres.Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia cæléstis…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę