Tag: reforma liturgiczna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Papieże XX wieku a liturgia

Dom Antoni Coelho, benedyktyn, redaktor portugalskiego czasopisma liturgicznego ,,Opus Dei”, wydał niedawno znakomite dzieło, pt. ,,Liturgia rzymska”, które zaraz wyszło we francuskim tłumaczeniu. Ostatni rozdział tej książki poświęcił czcigodny autor papieżom XX-go wieku i ich działalności na polu reform liturgicznych. Pobożność kończącego się wieku XIX-go, nie licząc się z rozkwitem nauk liturgicznych, cechujących drugą połowę tego stulecia, nie była – ogólnie biorąc –…
Czytaj dalej

Odczytać Sobór na nowo – Refleksja nad trzema wybranymi notami Konstytucji o Liturgii Świętej

Sobór Watykański II (1962-1965), którego obrady rozpoczęły się sześćdziesiąt lat temu, jest tematem często wzmiankowanym i poruszanym. Nic w tym dziwnego, wszak to, co się wówczas dokonało było i jest czymś bardzo ważnym w życiu Kościoła. Jeśli mówi się, że liturgia jest tą celebracją, w której Kościół objawia się w całej swej pełni, to reforma liturgii – dokonana po tymże soborze – była więc czymś bardzo istotnym dla całego Kościoła. Jednak Sobór Watykański II (1962-1965) nie zmienił…
Czytaj dalej

Od Motu Proprio ,,Ministeria Quaedam” do Motu Proprio ,,Antiquum Ministerium” – 50-lecie reformy święceń niższych

Pięćdziesiąt lat temu w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny światło dzienne ujrzało Motu Proprio Ministeria Quædam papieża Pawła VI (+1978), modyfikujące dyscyplinę Kościoła względem stopni, które od X w. nazywały się święceniami niższymi i wyższymi (ordines minores et maiores)[1]. Reformie poddane zostały bowiem następujące stopnie: ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat i subdiakonat. Ponadto dokonano reformy tonsury, czyli inicjacji do stanu duchownego[2]. Dzisiaj natomiast decyzje papieża Pawła VI…
Czytaj dalej

Reforma liturgii: Grupy ,,Consilium”

Grupy studyjne organu Consilium rozpoczęły swoją pracę w 1964 roku, odbywając spotkania w Rzymie oraz w różnych innych miejscach, co widać w niektórych sprawozdaniach przedstawianych członkom podczas zebrań plenarnych. Historia tych grup jest bardzo mocno związana z poszczególnymi szkicami, które przygotowywano krok po kroku (w miarę ukończenia pracy). Oprócz dokumentów dotyczących koncelebry, Komunii pod obiema postaciami oraz zrewidowanych obrzędów Wielkiego Tygodnia, żadna z grup nie była w stanie zakończyć…
Czytaj dalej

Między 1969 a 1970 rokiem – Zmiany w ,,Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego”

Ewolucja przepisów liturgicznych to proces obecny w Kościele od najdawniejszych czasów. Widać to już w pierwszych liturgiach Kościoła, które stopniowo (pod wpływem różnych czynników) zmieniły swój kształt i charakter. Również po Soborze Trydenckim (1545-1563), kiedy to skodyfikowano liturgię, wydając Mszał Rzymski, nie pozostawiono go w takim stanie aż do XX wieku, lecz już kilkanaście lat później – w 1604 r. – dokonano pierwszych poprawek w wydanej w 1570 r. księdze liturgicznej. Czy podobna rzecz miała miejsce…
Czytaj dalej

Łacina w Mszy świętej

Czy język łański bezwzględnie należy do Mszy rzymskokatolickiej? Jeszcze kilka lat temu ludzie spontanicznie odpowiadaliby na to pytanie twierdząco. Jednak jeśli uczestniczylibyśmy w służbie Bożej sprawowanej w trzecim czy czwartym wieku we wspólnotach milionowego miasta Rzymu, zdziwilibyśmy się, że to nie łacinę słyszymy, lecz grekę.Język grecki (,,Koine”) był wówczas językiem całego świata, a więc jednocześnie językiem Nowego Testamentu i najstarszych tekstów liturgicznych. Już dwa wieki przed Chrystusem w Aleksandrii przetłumaczono Stary Testament…
Czytaj dalej

,,Abyśmy się stali w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale” – Przygotowanie darów

Ostatnimi czasy na łamach tego portalu została zakończona seria o liturgii słowa, która zwieńczyła opis pierwszej części Mszy św. Tydzień temu został rozpoczęty opis drugiej części Mszy, którego pierwsza część – przygotowanie darów – została już opisana w formie wschodniej i zachodniej (w aspekcie historycznym, dostosowanym do dawnej liturgii rytu rzymskiego). Chcąc skompletować poprzednie rozważania, należy poznać znaczenie tego momentu liturgii w nowym rycie Kościoła…
Czytaj dalej

To czyńcie na moją pamiątkę, a nie czyńcie, co chcecie?

Ostatnio w sieci internetowej poruszenie wywołało pismo, jakie otrzymałem z Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie. Było ono odpowiedzią na postawione wcześniej przeze mnie pytanie, czy osobom udzielającym innym podczas Eucharystii Komunii Świętej wolno podczas tego obrzędu kreślić krzyżyki na czołach tych wiernych, czy to dzieci, czy dorosłych, którzy zamiast do Komunii Świętej, przychodzą wtedy po błogosławieństwo. Oczywiście odpowiedź tej dykasterii, która w imieniu Ojca Świętego czuwa nad pięknym…
Czytaj dalej

Ryt z Sarum

W ramach serii odnośnie do zachodnich rytów Kościoła zajmiemy się prawdopodobnie jednym z najciekawszych rytów łacińskich. Obrządek ten stał się jednym ze źródeł przebudzenia liturgicznego w XIX wieku. Jest to również swoisty „ryt Schrödingera”: istnieje i zarazem nie istnieje. Jego stan prawny w Kościele Rzymskokatolickim jest powodem wielu kontrowersji i sporów. Mówię tu o rycie Sarum, czyli rycie katedry Salisbury w Anglii, który przed reformacją był dominującym rytem na Wyspach Brytyjskich.…
Czytaj dalej

Oddalona liturgia – O rycie premonstrateńskim/norbertańskim

Kolejna liturgia, nad którą warto się pochylić, to obrządek premonstrateński, zwany również norbertańskim. Ryt ten jest związany z Zakonem Kanoników Regularnych. Liturgia ta jest o tyle istotna, o ile obecnie mało się na jej temat cokolwiek mówi czy też pisze. Z historii powstania rytu Zakon Kanoników Regularnych został założony w 1120 r. Prémontré k. Laon (we Francji) przez św. Norberta z Xanten (+1134). Sześć lat później papież Honoriusz II (+1130) zatwierdził…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę