Tag: reforma liturgiczna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – “Kyriale simplex” i “Cantus”

Pierwszymi księgami liturgicznymi, dostosowanymi do sprawowania liturgii, której odnowienie zapowiedziano, a które to zapowiedzi zrealizowano na początku 1965 r., były “Kyriale simplex” oraz “Cantus” – dwie księgi dotyczące śpiewów mszalnych. Zostały one wydane dn. 14 grudnia 1964 r[1].Pierwszą z nich, jak wspomniano, było Kyriale simplex, zawierające części stałe Mszy św.[2] Księga ta została wydana z myślą o kościołach parafialnych, przedstawiając zwyczajne (i proste) gregoriańskie melodie części stałych[3]. Były…
Dowiedz się więcej

Wielki Tydzień – Zestawienie obrzędów

NIEDZIELA PALMOWA Pre-1955 NIEDZIELA PALMOWA 1955 NIEDZIELA PALMOWA 2002 Poprzedza ją aspersja. Opuszcza się aspersję. Lud w kościele. Gałązki zakryte na stole po stronie epistoły lub na środku przed ołtarzem. Lud w kościele głównym lub w mniejszym. Gałązki zakryte na stole w prezbiterium lub w rękach wiernych. Lud mniejszym kościele lub poza głównym kościołem. Wierni trzymają gałązki w rękach Fioletowa kapa; Dk. i Sdk. ­­– podwinięte ornaty. Czerwona…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Normy oparte na dydaktyczno-duszpasterskim charakterze liturgii (art. 19-20 i 33-36)

Oprócz hierarchicznego i wspólnotowego charakteru Liturgii, należy zwrócić uwagę na dwie inne cechy, a mianowicie na jej duszpasterski charakter oraz moc dydaktyczną, które Konstytucja bierze bardzo trafnie pod uwagę w kontekście reformy liturgicznej.Duszpasterska natura LiturgiiLiturgia, przede wszystkim będąc kultem sama w sobie, zmierza do uwielbienia Boga. Jednocześnie i ze swej natury zmierza do uświęcania ludzi i faktycznie to czyni. Jak głosi Konstytucja: „w Liturgii najskuteczniej osiąga się uświęcenie człowieka…
Dowiedz się więcej

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – Instrukcja “Inter oecumenici”

Modyfikacje, o których była mowa w poprzednich postach serii (związanych z “Sacram Liturgiam” oraz modyfikacji obrzędów Komunii św.), znalazły swoje odzwierciedlenie w wydanej dn. 26 września 1964 r. pierwszej instrukcji wykonawczej do Konstytucji o Liturgii Świętej, której obowiązywanie nastąpiło dopiero dn. 7 marca 1965 r.[1] Na jej mocy dokonano znacznych zmian w obrzędzie Mszy św., które opierały się w głównej mierze na uproszczeniach poszczególnych ceremonii[2].Przede wszystkim zaznaczono, że należy odejść do praktyki, wedle której celebrans…
Dowiedz się więcej

Msza św. w rycie rzymskim nie była sprawowana podczas Soboru w języku łacińskim – Rozważania o liturgii

Dzień 12 listopada 1962 r. rozpoczął się od wielkiego zdziwienia zdecydowanej większości ojców soborowych. Msza św. na początku soborowego zgromadzenia nie została odprawiona po łacinie, lecz w języku cerkiewno-słowiańskim, którym posługiwano się wtedy w siedmiu diecezjach w Chorwacji. W tym dniu większość ojców soborowych po raz pierwszy przeżywała Mszę św. rzymską sprawowaną w języku innym niż łaciński.  Melchicki arcybiskup Neophytos Edelby zantował przy tym w swoim dzienniku takie słowa: To wywarło wielkie…
Dowiedz się więcej

Kardynał Frings i prof. Ratzinger na temat liturgii w 1961 r. – Rozważania o liturgii

Po tym, jak w dn. 25 stycznia 1959 r. papież Jan XXIII zapowiedział zwołanie Soboru Watykańskiego II, w Genui zorganizowano cykl wykładów, mających doń przygotować. Podzielał to arcybiskup Köln, kardynał Josef Frings, który w dn. 20 listopada 1961 r. wygłosił wykład pt. “Das Konzil und die moderne Gedankenwelt” [tłum. pol.: “Sobór i myśl nowoczesności”], który cieszył się uznaniem. Jako że nie był on w stanie uporać się z tym tematem, poprosił o pomoc wówczas…
Dowiedz się więcej

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – “Sacram Liturgiam” papieża Pawła VI

Kolejne modyfikacje liturgiczne datuje się na dz. 25 stycznia 1964 r. Wówczas papież Paweł VI (†1978) wydał swoje Motu Proprio Sacram Liturgiam, na mocy którego nakazał każdej diecezji utworzenia komisji liturgicznej, muzycznej i sztuki kościelnej[1]. Papież pragnął także, aby w wykazie zagadnień liturgiki na wydziałach teologicznych, w seminariach i w instytutach zakonnych od kolejnego roku akademickiego znalazły się zalecenia Konstytucji o Liturgii Świętej[2]. Polecono także, aby od dn. 16 lutego…
Dowiedz się więcej

Komentarz do Konstytucji o Liturgii Świętej – Normy zaczerpnięte z hierarchicznego i wspólnotowego charakteru Liturgii (art. 26-32)

Poza już wspomnianymi normami, ze wspólnotowego i hierarchicznego charakteru Liturgii wywodzą się także inne normy reformy liturgicznej. Ze względu na to, że Liturgia jest kultem Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, ze swej natury ma ona charakter wspólnotowy i hierarchiczny, to znaczy jej działania lub celebracje nie są działaniami tej czy innej osoby albo niezorganizowanego ciała wiernych, lecz działaniami Kościoła; i nie jest to dlatego, że należą one do powszechnego Ciała Kościoła, lecz także dlatego, że je udoskonalają i manifestują w sposób…
Dowiedz się więcej

Ogólne przygotowanie odnowy liturgicznej – Zmiany w obrzędach Komunii św.

Zanim zaczęto reformować Mszę św., sakramenty, sakramentalia oraz celebracje związane z odmawianiem godzin kanonicznych, dokonano kilku ważnych modyfikacji, dotyczących obrzędów Komunii św. W dn. 10 stycznia 1964 r. światło dzienne ujrzał Dekret Świętej Kongregacji Świętego Oficjum, na mocy którego skrócono post eucharystyczny do godziny-trzech przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu[1]. Taki stan rzeczy nie trwał jednak zbyt długo. Jeszcze w tymże roku, dn. 21 listopada 1964 r. ustalono, że post eucharystyczny winien…
Dowiedz się więcej

Założenia soborowej odnowy liturgicznej – Aspekt sakramentów

Jan XXIII (†1963), który zwołał Sobór Watykański II (1962-1965), rzekł raz, iż Kościół jest strukturą, która nieustannie się odnawia[1]. Naturalnie dotyczy to również tego, czym Kościół żyje – świętej liturgii. Święta Kongregacja Świętego Oficjum w schemacie przygotowującym sobór, wskazała, że jedną z naglących kwestii jest pochylenie się właśnie nad świętymi obrzędami Kościoła[2]. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak wielu biskupów – przynajmniej od połowy XX w. –…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę