Tag: Średniowieczna liturgia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Ze średniowiecznej liturgii cysterskiej – kwestia binowania Mszy św.

Jednym z rytów zakonnych Kościoła jest liturgia cysterska. O jej średniowiecznym kształcie można dowiedzieć się chociażby z dzieła Usus antiquiores ordinis  Stefana Hardinga, opata cysterskiego w Opactwie Citeaux, który żył między 1059 a 1134 r. Na łamach tego dzieła opat opisywał między innymi dni w roku liturgicznym, w które wolno było mnichom binować Mszę św., to znaczy: odprawiać jednego dnia dwie liturgie mszalne. Poniższy wpis ma za cel ukazania…
Dowiedz się więcej

Średniowieczne wpływy gallikańskie na ryt rzymski

Ryt rzymski wprawdzie zdołał wyprzeć i zastąpić swych współzawodników w rozmaitych krajach; w walce o przodownictwo liturgiczne wszakże przejął zarazem od nich niejedne właściwości. W tym widzieć trzeba źródło i początek średniowiecznych obrządków pochodnych. Nadto niejedne z tych nierzymskich, bo gallikańskich pierwiastków drogą powrotną dotarły znowu do Rzymu i wzbogaciły szczegółami rzymską liturgią w jej własnej ojczyźnie. Kiedy więc w XVI w. średniowieczne obrządki zostały zniesione, a liturgiczne zwyczaje Rzymu…
Dowiedz się więcej

O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej

Bernardyni i franciszkanie używali zasadniczo mszału i brewiarza rzymskiego według Officium Capelli Pontificii […]. Dopiero w obrębie tych zasadniczych ram mogły się rozwijać poszczególne zwyczaje bernardyńskie, tak że ich nabożeństwo zaczęło odbiegać wyglądem od tego, które sprawowano w kościołach zarządzanych przez księży świeckich [diecezjalnych – przyp. red.]. Zresztą przyczyniała się do tego ta okoliczność, że duchowieństwo świeckie nie używało mszału rzymskiego, lecz swego diecezjalnego. Wiadomo także, że w epoce sprzed…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę