Tag: Święcenia

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Funkcja liturgiczna jako lautretyczna odpowiedź człowieka na zbawczą inicjatywę Boga

Funkcja liturgiczna (munus) będąca pewną czynnością, wykonywaną przez ogół lub poszczególnych wiernych w liturgii, jak i poza nią, jest swoistym działaniem mającym na celu spełnienie konkretnych wymagań, jakie stawia przed człowiekiem poszczególny urząd (szczególnie w przypadku posług) czy też w ogóle sam fakt bycia częścią organizmu Kościoła. Człowiek wierzący przez całe swoje życie służy Bogu, a więc spełnia pewne posłannictwo[1]. Dawniej w liturgice panowało przekonanie, że człowiek spełnia…
Czytaj dalej

Święcenia diakonatu

Szóstym stopniem święceń jest diakonat. W poprzednim artykule wiele było powiedziane o tym, kim jest jego pomocnik, tym razem należy wspomnieć o tym, kim jest ten, któremu służył subdiakon.Izydor mówiąc o pochodzeniu diakonatu, wskazuje na starotestamentalne pokolenie Lewiego, uzasadniając to tym, że:,,Pan […] nakazał Mojżeszowi, aby po święceniach kapłańskich Aarona i jego synów […] ustanowił i poświęcił Panu na służbę Bożą pokolenie Lewiego”[1].Takie samo nawiązanie (tj. pochodzenie…
Czytaj dalej

Święcenia subdiakonatu

Dzisiejsza publikacja jest zwieńczeniem rozważań poświęconych stopniom niższym, a inauguruje świecenia wyższe. Dotychczas publikowana przez parę miesięcy seria dotyczyła oridnes minores, nowa zaś obejmować będzie ordines majores, również subdiakonat od XII w. Był on najpierw święceniem niższym, a od tego czasu święceniem wyższym. Ten stopień jest dość ciekawy i do dziś budzi wiele pytań i wątpliwości, na które autor postara się w niniejszym tekście odpowiedzieć.Czytając (przytaczaną…
Czytaj dalej

“Mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy”- O początku Wielkiego Postu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

„I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba, nie pijąc wody za cały ten grzech, któregoście się dopuścili, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzając go do gniewu. Przeląkłem się bowiem widząc gniew i zapalczywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że chciał was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem”.  Tymi słowami Księga Powtórzonego Prawa opisuje poszczenie Mojżesza…
Czytaj dalej

Czy posługa diakonis była święceniem wyższym?

W ostatnim czasie papież Franciszek zezwolił na ustanawianie kobiet do posług lektoratu i akolitatu. Wiele osób obawia się, że decyzja ta spowoduje w niedalekiej przyszłości zezwolenie Kościoła na święcenie kobiet w stopniu diakona. Pojawia się zatem pytanie: czy kiedykolwiek w historii Kościoła istniał urząd diakonatu dostępny dla kobiet? Odpowiadając na to pytanie należy podkreślić, że czym innym jest święcenie (ordinatio), a czym innym jest posługa (ministerium). Dlatego nie można powiedzieć, że kiedyś Kościół święcił…
Czytaj dalej

Święcenia akolitatu

Następnym święceniem, które przyjmował każdy alumn w drodze do kapłaństwa był stopień akolity. Ten urząd od XIII w. był najwyższym święceniem (spośród stopni niższych) i właśnie jemu jest poświęcona poniższa publikacja.Amalariusz uważa, że stopień akolitów pochodzi ze Starego Testamentu, a dokładniej ,,od Aarona i jego synów”[1]. Hierarcha powołuje się przy tym na tekst Księgi Wyjścia:,,Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek,…
Czytaj dalej

“Jam non dicam vos servos sed amicos meos” – Obrzędy święceń prezbiteratu w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Uczęszczając na liturgię sprawowaną według ksiąg z 1962 r. (lub wcześniejszych), bardzo często można spotkać się z celebracją sakramentu chrztu, bierzmowania, małżeństwa czy Pierwszej Komunii św. Bardzo rzadko dane jest jednak ludziom uczestniczyć w sakramencie święceń. W Polsce taka celebracja od czasów reformy soborowej miała miejsce tylko raz. Było to w 2011 roku w Krakowie, gdzie ceremonii przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Pieronek. Jest to zatem ceremonia, która przez większość osób nie jest…
Czytaj dalej

Święcenia egzorcystatu

Ks. Górski (we wstępie do święceń egzorcystatu) napisał: ,,w pierwszych wiekach wszyscy chrześcijanie byli egzorcystami, bo musieli staczać ustawiczny bój z szatanem[1]. Nie można jednak z tego świadectwa [była to opinia Tertuliana oraz Justyna] wnioskować, że w owym czasie nie było znane święcenie egzorcysty”[2]. Wręcz przeciwnie, było znane. Dlatego też każdy młody lektor, po osiągnięciu dwudziestego roku życia, mógł liczyć na to, że biskup pozwoli mu przyjąć kolejne święcenie – urząd…
Czytaj dalej

Święcenia lektoratu

Kolejnym święceniem, które przyjmował ostiariusz, był lektorat. Ten stopień, jak już to zostało napisane we wstępie do tej serii, było znane jako jedno z pierwszych urzędów w Kościele.Przyglądając się pierwszym opisom Mszy św., których z powodu disciplina arcani jest dosyć mało, trzeba zwrócić uwagę na dzieło św. Justyna. Opisując Eucharystię odprawianą w II wieku nadmienia on, że lekcję odczytywał lektor. Można zatem przypuszczać, że wówczas ten urząd dla Chrześcijan…
Czytaj dalej

Święcenia ostiariatu

Pierwsze święcenie, które często łączono z ceremonią tonsury, miało przygotować alumna do życia duchownego. Tym stopniem był ostiariat. Ostiariuszom powierzano troskę o świątynię, przez co zaznajamiali się oni m.in. z księgami liturgicznymi, z których później (w życiu kapłańskim) mieli korzystać.Zdaniem Amalariusza owe święcenie wywodzi się ze Starego Przymierza. Teolog powołuje się przy tym, na tekst Pierwszej Księgi Kronik, w której napisano o odźwiernych[3]. Tak samo uważa Izydor powołując się na stróży świątyni.…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę