Tag: V Niedziela Wielkanocna

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Propozycje śpiewów mszalnych – V Niedziela Wielkanocna

Każdy organista i kantor wie, że czymś bardzo istotnym jest przygotowywanie repertuaru śpiewów mszalnych na poszczególne liturgie. Dlatego chcemy przyjść Wam w tym z pomocą i zasugerować możliwy wybór pieśni mszalnych, jeśli nie stosujecie u siebie antyfon z Graduału Zwykłego lub Graduału Rzymskiego.PROPOZYCJE ŚPIEWÓW MSZALNYCH – V NIEDZIELA WIELKANOCNANa wejście: “Otrzyjcie już łzy, płaczący”.Na przygotowanie darów: “Wstał Pan Chrystus”.Na Komunię: “O Panie, Ty nam dajesz”.Na uwielbienie: “O Boże, dzięki Ci składamy”.Na zakończenie:…
Dowiedz się więcej

Śpiewane lekcje mszalne – V Niedziela Wielkanocna

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych.Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na V Niedzielę Wielkanocną:I czytanie (ton proroctwa)II czytanie (ton Epistoły)Opr. Marceli KycWyk. Maciej Leśniak

Liturgia mszalna w V Niedzielę Wielkanocną – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej w V Niedzielę Wielkanocną, pragniemy przypomnieć, że:Msze św. są sprawowane ze specjalnego formularza (MR, s. 215).Pożądane jest dokonanie aspersji (PS, nr 97).Odmawia się Chwała i Wierzę (MR, s. 200). Odmawia się pierwszą, drugą, trzecią, czwartą lub piątą prefację wielkanocną (nr 20-25).Wybiera się I lub III Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365a i 365c). Na koniec liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa (MR, nr 7).Opr. Dawid Makowski

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – V Niedziela Wielkanocna

Pierwsza lekcja mszalna V Niedzieli Wielkanocnej wskazuje nam, że Bóg działa przez ludzi – tych, których powołał. Dzięki kapłanowi, który użycza swego ciała Bogu, Ten dokonuje ofiary eucharystycznej. Pełni wdzięczności za ten wielki dar, w którym wspominamy zbawienne zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, uczestniczmy w tej świętej ofierzeBogu, który pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary, złóżmy nasze pokorne prośby:Użycz, Panie, pasterzom Kościoła Twoich darów, aby zawsze miłowali Ciebie…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę