Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – V Niedziela Wielkanocna

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – V Niedziela Wielkanocna

Pierwsza lekcja mszalna V Niedzieli Wielkanocnej wskazuje nam, że Bóg działa przez ludzi – tych, których powołał. Dzięki kapłanowi, który użycza swego ciała Bogu, Ten dokonuje ofiary eucharystycznej. Pełni wdzięczności za ten wielki dar, w którym wspominamy zbawienne zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, uczestniczmy w tej świętej ofierze

Bogu, który pragnie bardziej miłosierdzia niż ofiary, złóżmy nasze pokorne prośby:

  1. Użycz, Panie, pasterzom Kościoła Twoich darów, aby zawsze miłowali Ciebie i bliźnich. Ciebie prosimy…
  2. Daj, Panie, rządzącym państwami i narodami poznać wartość pokoju, aby nigdy nie dążyli do wojen. Ciebie prosimy…
  3. Dopomóż, Panie, cierpiącym biedę i niedostatek, aby znaleźli się na ich drodze ludzie, skorzy im pomóc. Ciebie prosimy…
  4. Wspomnij, Panie, na naszych zmarłych, aby cieszyli się chwałą nieba. Ciebie prosimy…
  5. Wzmocnij, Panie, naszą wspólnotę liturgiczną, abyśmy zawsze miłowali Ciebie i braci. Ciebie prosimy…

Miłosierny Boże, racz przyjąć nasze prośby, które pokornie składamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę