Tag: Wielki Piątek

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Proklamacja Męki Pańskiej – Przepisy obrzędowe

W celu zwrócenia uwagi na poprawne wykonanie proklamacji Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową oraz w Wielki Piątek, przypominamy iż:Mękę Pańską wykonują trzy osoby, dzieląc między siebie rolę Chrystusa oznaczoną krzyżykiem, narratora i ludu (PDNIC, nr 1).Pierwszeństwo do wykonania Pasji mają diakoni, a gdy ich nie ma – prezbiterzy. Kiedy jednak prezbiterzy nie mogą tego uczynić, Pasję mogą proklamować lekorzy z tym, że słowa Chrystusa winien wypowiadać kapłan (Tamże).Pasję wygłasza się…
Dowiedz się więcej

Śpiewane lekcje mszalne – Wielki Piątek (Liturgia Męki Pańskiej)

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych. Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek: I czytanie (ton proroctwa) II czytanie (ton Epistoły) Opr. Marceli Kyc

Graduale Simplex – Sacrum Triduum Paschale (Feria VI in Passione Domini)

Graduał Prosty to księga, która zawiera proste melodie gregoriańskie dla użytku mniejszych kościołów. Chcielibyśmy je Wam przybliżyć, dlatego właśnie nagraliśmy poszczególne melodie konkretnych Mszy św. z tej księgi. Poniżej przedstawiamy Wam nuty oraz nagranie śpiewów Liturgii Męki Pańskiej (Wielki Piątek).Chcesz wiedzieć więcej? Materiał objaśniający zawartość i znaczenie tej księgi znajduje się tutaj.Nuty do powyższej Mszy znajdują się tutaj: tutaj.Opr. Redakcja projektu

Pseudo-Beda: “Siedem słów Chrystusa na Krzyżu” – Tłumaczenie

Poniższy tekst zawiera polskie tłumaczeniu De septem verbis Christi in cruce. Oryginał przypisywany jest tradycyjnie św. Bedzie Czcigodnemu, mnichowi angielskiemu z Nortumbrii, żyjącemu na przełomie VII i VIII wieku[1]. Autorstwo nie jest jednak pewne, stąd w tytule został określony jako Pseudo-Beda. Podstawą do dokonania przekładu był tekst redakcji Jacques-Paul’a Migne’a wydany w serii Patrologia Cursus Completus: Series Latina, w tomie 94, kolumnach 561 i 562C.Cytaty biblijne ujednolicano…
Dowiedz się więcej

Rola wody w rytach wschodnich – Część I (Chrzest, Wielki Czwartek, Piątek Paschalny)

UWAGA: TEKST JEST PISANY Z PERSPEKTYWY TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJWoda występuje od początków istnienia świata, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Jednakże wraz z upadkiem naszych Prarodziców, Adama i Ewy, jej pierwotna rola, by dawać życie i służyć człowiekowi, została skażona. Woda stała się często źródłem niebezpieczeństwa – widzimy to choćby w historii o potopie – i symbolicznym miejscem grasowania potwora morskiego (zob. np. Ps 103,26). Jednakże już w Starym…
Dowiedz się więcej

Triduum Sacrum: Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

In Parasceve (Dzień aliturgiczny). Raczej należy powiedzieć, że dziś jest aliturgiczny obchód śmierci Chrystusowej. W tym dniu nie ma ofiary Mszy św. Taki był zwyczaj w starych czasach apostolskich i wiekach Ojców Kościoła. Rzym też bardzo długo wzbraniał się zaprowadzić jakiego obchodu liturgicznego na ten dzień. Cisza i sposób zalegały świątynię przez te dwa dni: piątek i sobotę. Wyrażając się liturgicznie, w Wielki Piątek ,,nic” się nie dzieje: nie ma ani Mszy…
Dowiedz się więcej

Liturgia Męki Pańskiej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii Męki Pańskiej, pragniemy przypomnieć, że:Liturgia Męki Pańskiej powinna być sprawowana około godziny 15:00 lub w porze wieczornej (MR, s. 133). Nie wolno sprawować tej liturgii po godzinie 21:00 (PS, nr 63).Ołtarz przed liturgią winien być obnażony (uczyniono to już wieczorem dnia poprzedniego; MR, s. 133).Powinien być przygotowany drugi ołtarz i tabernakulum, na którym później zostanie ustawiona monstrancja z Najświętszym Sakramentem (MR,…
Dowiedz się więcej

Posługa liturgiczna diakona w czasie Triduum Paschalnego

Posługa diakona w liturgii sprawowanej przez prezbiteraCelebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa jest fundamentem wszystkich świąt i wewnętrzną siłą chrześcijańskiej wiary. Teksty Mszy Wieczerzy Pańskiej przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Również tam, obmywając uczniom nogi, podkreślił jak ważna jest miłość bliźniego i zobowiązał do niej swoich uczniów. Msza Wieczerzy Pańskiej składa się z obrzędów wstępnych, Liturgii Słowa,…
Dowiedz się więcej

Wielki Post w liturgii

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do Wielkiego Czwartku. Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w Wielki Czwartek nie należy już jednak do okresu Wielkiego Postu, a do Triduum Paschalnego.Czas ten zawsze zajmował istotne miejsce w praktykach religijnych. Pierwszą wzmiankę o poście przed Świętami Wielkanocnymi możemy znaleźć u Tertuliana, gdzie wspominał o poście trwającym dwa dni. Według świadectwa Dionizego Aleksandryjskiego, w III wieku post trwał już tydzień, a od soboru nicejskiego (325 r.) –…
Dowiedz się więcej

Gesty i postawy w rytach wschodnich

Gesty liturgiczne w rytach wschodnich są takie same lub bardzo podobne, stąd też artykuł traktuje to zagadnienie zbiorczo. Zarazem jednak należy pamiętać o tym, że w ramach każdego rytu istnieją tradycje lokalne , a nawet parafialne czy indywidualne. Ponadto tylko niektóre gesty liturgiczne i tylko częściowo są ujęte w księgach liturgicznych – większość z nich wynika po prostu z praktyk przekazywanych z pokolenia na pokolenie.Znak krzyżaTo podstawowy gest, wykonywany przez wschodnich chrześcijan bardzo często, a zarazem…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę