Tag: Wielkie Antyfony adwentowe

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Renier z Saint Laurent (+1188) o Wielkich Antyfonach

Wśród dorobku piśmienniczego Reniera z Saint Laurent (+1188), dwunastowiecznego benedyktyna z opactwa Saint Laurent w Liege, znajduje się także wyjaśnienie tzw. “Wielkich Antyfon Adwentowych”, czyli zbioru kilkunastu (liczba ta różniła się na przestrzeni wieków) antyfon, śpiewanych od 17 do 24 grudnia w nieszporach przed i po hymni Maryi. Poniższy wpis, będący parafrazą dzieła tegoż mnicha, ma za celu ukazanie myśli teologicznej tego uczonego, objawionej w komentarzu do tychże antyfon liturgicznych.1.…
Dowiedz się więcej

Adwent w liturgii Kościoła na przykładzie tekstów starego Brewiarza Rzymskiego

Veníte, et ascendámus ad montem Dómini, et ad domum Dei Iacob, et docébit nos vias suas, et ambulábimus in sémitis eius; quia de Sion exibit lex, et verbum Dómini de Ierúsalem (Iz 2, 3) Powyższy fragment Księgi Izajasza jest przypisany do capitulum czasu Adwentu w częściach specjalnych Breviarium Romanum z 1960 r., a także do czytania podczas jutrzni w poniedziałek po I Niedzieli Adwentu w odnowionej Liturgii Godzin[1]. Słowa te wprowadzają modlącego się w nowy…
Dowiedz się więcej

Przesłanie Capitulum brewiarzowego niedzieli ostatniego tygodnia roku liturgicznego w Collectarium Wawelianum ante 1526

Przeżywając ostatni tydzień roku liturgicznego, który jest dość mocno ukierunkowany na eschatologię, czego przykład widnieje, chociażby w czytaniach mszalnych proklamowanych w tym okresie w czasie Mszy św. w nowym rycie rzymskim (lekcje z Apokalipsy św. Jana lub proroctwa Daniela), warto przygotować się do przeżywania Adwentu, który rozpocznie się już za kilka dni[1]. Wyraźne nawiązanie do nadchodzącego nowego okresu liturgicznego jest widoczne w capitulum ostatniej niedzieli tygodnia liturgicznego (Dominica vicesima…
Dowiedz się więcej

O Virgo Virginum

O virgo virginum quomodo fiet istud?Quia nec primam similem visa es nec habere sequentem. .Filiae Ierusalem, quid me admiramini?Divinum est mysterium hoc quod cernitis.WprowadzenieO Dziewico nad Dziewicami, jakże się to stanie? Żadna inna kobieta nie była podobna do Ciebie, ani nie będzie podobna w przyszłości. O córki Jerozolimskie, dlaczego was zdumiewam? To co widzicie, jest tajemnicą Bożą.O Ósmej Antyfonie słów kilka…Choć nie należy ona do 7 „klasycznych” Wielkich Antyfon, „O Virgo…
Dowiedz się więcej

O Rex

,,O Rex gentium, et desideratus larum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni et salva hominem, quem de limo formasti”WprowadzenieSzósta Antyfona jest błaganiem o zbawienie człowieka przez Króla. Jest ona połączona z innymi Antyfonami, wszak jedna z drugą się łączy albo z niej wynika. Dzisiejszy tekst brzmi następująco:,,O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła [który przez budujących zostałeś odrzucony – przyp. autora], przyjdź i zbaw człowieka,…
Dowiedz się więcej

O Oriens

,,O Oriens, splendor lucis, aeternae, et sol iustitiae: veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis”WprowadzenieDzisiejsza Antyfona wspaniale dopełnia wczorajszą, gdyż obie mówią o oświeceniu grzeszników, gdyż brzmi ona: ,,O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci”[1].Znaczenie tej AntyfonyAntyfona przypadająca na dzień 21. grudnia mówi o Bogu jako o wschodzącym Słońcu. Do dziś w liturgii Kościół zwraca się w kierunku wschodnim (dziś wyznacza…
Dowiedz się więcej

O Adonai

,,O Adonái et Dux domus Israël, qui Móysi in igne flammae rubi apparúisti, et ei in Sina legem dedísti: veni ad rediméndum nos in brácchio exténto”WprowadzenieDruga z siedmiu Antyfon adwentowych, którą odśpiewuje lub odmawia kantor podczas liturgii brewiarzowej osiemnastego grudnia w NFRR, brzmi:,,O Adonai, Wodzu [domu – przyp. autora] Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Syjonie dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić…
Dowiedz się więcej

O Sapientia

,,O Sapiénita, quae ex ore Altissimi prodiísti, attíngens a fine usque ad finem, fortiter suavitérque dispόnens όmnia: veni ad docendum nos viam prudéntiae”WprowadzeniePierwsza z siedmiu antyfon adwentowych, zwanych ,,wielkimi” zaczyna się od słów ,,O Mądrości”. Jest to antyfona śpiewana lub odmawiana 17 grudnia przed kantykiem Maryi. Jej polski tekst brzmi:,,O Mądrości, która wyszłaś z ust najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca i wszystkim rządzisz…
Dowiedz się więcej

Adwent przeżywany z liturgią – Zapowiedź “O” Antyfon

Oczekiwanie na przyjście Pana ma podwójny wymiar – Kościół wyczekuje powtórnego przyjścia Jezusa na końcu czasów oraz przygotowuje się na powitanie Dziecka w stajence. Na przełomie wielu wieków powstawało mnóstwo rozważań, kazań, homilii czy tłumaczeń poszczególnych aspektów tego okresu liturgicznego. Dlatego Czytelnik ma bardzo wiele możliwości poznania tego czasu. Z tej racji portal ,,Z pasji do liturgii” pragnie zwrócić szczególną uwagę na adwentowe antyfony. W dniach od 17 do 23…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę