Tag: Wspólnota Kościoła

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Liturgiczny krąg życia

Liturgia jest doskonałą szkołą życia chrześcijańskiego. ,,Liturgia – powiada trafnie dr Parsch – w jednej ręce trzyma dogmat, a w drugiej naukę moralności”. Formy, w których wyraża się liturgia, przemawiają nader żywo i skutecznie do całego człowieka, gdyż są nadzwyczaj urozmaicone i bogate. Liturgia przy pomocy tych środków zwraca się wprost i wyraźnie lub pośrednio przez głębokie symbole, do rozumu i woli człowieka, aby mu przypomnieć zasięg świętych jego powinności, więc obowiązek…
Dowiedz się więcej

Dlaczego Msza święta w niedzielę?

3 marca 2021 roku minęło 1700 lat odkąd cesarz Konstantyn Wielki wydał dla całego Cesarstwa Rzymskiego dekret ustanawiający niedzielę dniem wolnym od pracy. W dokumencie, którego adresatem był Helpidiusz, sprawujący wówczas urząd prefekta Rzymu cesarz napisał:W czcigodną niedzielę [venerabilis dies solis] odpoczywać będą wszyscy sędziowie, ludność miasta i przedsiębiorstwa wszystkich branż. Ludność wiejska niech jednak uprawia rolnictwo swobodnie i bez przeszkód, gdyż często zdarza…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę