Tag: XIII Niedziela Zwykła

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Śpiewane lekcje mszalne – XIII Niedziela Zwykła

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych. Melodie lekcji mszalnych przed Ewangelią na XIII Niedzielę Zwykłą:I czytanie (ton proroctwa)II czytanie (ton Epistoły)Opr. Marceli Kyc

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XIII Niedziela Zwykła

,,Miłować bliźniego jak siebie samego” – To przykazanie ukazuje nam iście chrześcijańską postawę miłości i otwartości na drugiego człowieka. Tego uczy nas również liturgia, której sprawowanie nie jest indywidualne, lecz wspólnotowe. Uczestnictwo w liturgii jest autentyczne tylko wtedy, gdy zbliża nas do Pana Boga i braci. Dlatego realizujmy w życiu tę postawę, do której zachęca nas dzisiejsza liturgia słowa.Bogu, który pierwszy nas umiłował, zanieśmy nasz wspólne intencje: Panie, daj potrzebne łaski…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna XIII Niedzieli Zwykłej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej XIII Niedzieli Zwykłej, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest zieleń (IGMR, nr 346c).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 254).Można zastosować IV formę aktu pokuty.Odmawia się Chwała i Wierzę.Prefacją mszalną jest jedna z prefacji na niedziele zwykłe (nr 28-35), chyba że kapłan wybiera IV Modlitwę eucharystyczną – wówczas odmawia się prefację tej anafory.Można odmówić I, III lub…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę