Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XIII Niedziela Zwykła

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XIII Niedziela Zwykła

,,Miłować bliźniego jak siebie samego” – To przykazanie ukazuje nam iście chrześcijańską postawę miłości i otwartości na drugiego człowieka. Tego uczy nas również liturgia, której sprawowanie nie jest indywidualne, lecz wspólnotowe. Uczestnictwo w liturgii jest autentyczne tylko wtedy, gdy zbliża nas do Pana Boga i braci. Dlatego realizujmy w życiu tę postawę, do której zachęca nas dzisiejsza liturgia słowa.

Bogu, który pierwszy nas umiłował, zanieśmy nasz wspólne intencje:

  1. Panie, daj potrzebne łaski Kościołowi, aby jaśniał przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy…
  2. Panie, daj potrzebne łaski rządzącym państwami, aby szanowali wartość ludzkiego życia. Ciebie prosimy…
  3. Panie, daj potrzebne łaski ubogim, aby znaleźli się ludzie mogący zaradzić ich potrzebom. Ciebie prosimy…
  4. Panie, daj potrzebne łaski naszej wspólnocie, abyśmy miłowalich bliźnich, jak samych siebie. Ciebie prosimy…

 Panie nasz, Boże, racz wysłuchać próśb naszych, które do Ciebie znosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę