Tag: Zakonnicy

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

O przedtrydenckiej liturgii bernardyńskiej

Bernardyni i franciszkanie używali zasadniczo mszału i brewiarza rzymskiego według Officium Capelli Pontificii […]. Dopiero w obrębie tych zasadniczych ram mogły się rozwijać poszczególne zwyczaje bernardyńskie, tak że ich nabożeństwo zaczęło odbiegać wyglądem od tego, które sprawowano w kościołach zarządzanych przez księży świeckich [diecezjalnych – przyp. red.]. Zresztą przyczyniała się do tego ta okoliczność, że duchowieństwo świeckie nie używało mszału rzymskiego, lecz swego diecezjalnego. Wiadomo także, że w epoce sprzed…
Dowiedz się więcej

Benedykcja ksieni i opata

Kim jest opat? Jak wygląda ceremonia jego benedykcji?Słowo opat, czyli z języka hebrajskiego Abbas (Augustinus, Epistula CLXXVII), tłumaczy się jako ojciec. Opat jest w istocie ojcem duchowym i przełożonym dla wielu mnichów. Właśnie dlatego podczas błogosławieństwa opata, gdy konsekrator podaje mu w dłonie Regułę, mówi do niego: ,,Weź Regułę podaną przez Ojców świętych. Rządź i strzeż trzody tobie przez Boga powierzonej”. Następnie podaje pastorał, mówiąc:…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę