Wstęp do serii artykułów ,,Obrzędy wprowadzające w liturgię Mszy św.”

Wstęp do serii artykułów ,,Obrzędy wprowadzające w liturgię Mszy św.”

Jakiś czas temu na łamach tego portalu została opublikowana seria o częściach stałych Mszy świętej. Dwa pierwsze artykuły tego cyklu traktowały kolejno o śpiewie Kyrie oraz Gloria. Te dwa elementy Mszy św. wchodzą w skład obrzędów przedmszalnych, tzw. wstępnych. Chcąc zatem kontynuować opis Mszy św., należy dokończyć opis obrzędów wstępnych – introitu (wraz z procesją), modlitw u stopniu ołtarza (w NFRR), pozdrowienia ołtarza i wiernych oraz kolekty mszalnej. W takiej też kolejności zostaną opublikowane artykuły nowej serii, która będzie się ukazywała kolejno w każdą niedzielę kwietnia 2021 roku. Autor serii oraz cały zespół Z pasji do liturgii ma nadzieję, że lektura tych treści przyczyni się do lepszego, tj. bardziej świadomego, czynnego i pełnego udziału w liturgii Mszy św., do której dostęp dla wielu wiernych jest obecnie ograniczony.  

Z pasji do liturgii

Przetłumacz stronę