Dłuższa Msza wigilii Zesłania Ducha Świętego – Przepisy obrzędowe

Dłuższa Msza wigilii Zesłania Ducha Świętego – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących dłuższej formy Wigilii Zesłania Ducha Świętego, przypominamy, że:

 1. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień.
 2. Mszę św. ze specjalnego formularza odprawia się w połączeniu z I nieszporami Uroczystości Zesłania Ducha Świętego lub przed nimi, albo po nich.
 3. Jeśli sprawuje się Mszę św. w połączeniu z I nieszporami, to zachwuje się tutaj przepisy nr 94 i 96 Ogólnego Wprowadzenia do Liturgii Godzin. 
 4. Jeśli natomiast Mszę św. sprawuje się bez łączenia jej z I nieszporami Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, to Mszę św. rozpoczyna się jak zawsze, tyle że po akcie pokuty nie występuje hymn Chwała. Odmawia się bowiem od razu kolektę.
 5. Następnie odczytuje się czytania: I czytanie (Rdz 11, 1-9), śpiew międzylekcyjny (Ps 33(32), 10-11.12-13.14-15 (R: 12b)), modlitwa; II czytanie (Wj 19, 3-8a. 16-20b), śpiew międzylekcyjny (Ps 19(18), 8-9.10-11 (R: Io 6,68c)), modlitwa; III czytanie (Ez 37, 1-14), śpiew międzylekcyjny (Ps 107(106), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: por. 1)), modlitwa; IV czytanie (Jl 3, 1-5), śpiew międzylekcyjny (Ps 104, 1. 24. 29-31. 34 (R: 30)), modlitwa. 
 6. Po czwartym czytaniu, śpiewie i modlitwie, odmawia się Chwała i kolektę.
 7. Po kolekcie odczytuje się Epistołę (Rz 8, 22-27). Następnie wygłasza się Alleluja (,,Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości”) i Ewangelię (J 7, 37-39).
 8. Odmawia się Wierzę.
 9. Odmawia się prefację mszalną na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (nr 27).
 10. Preferowaną modlitwą euchrystyczną jest I kanon mszalny (IGMR, nr 365a).
 11. Na koniec liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa (nr 9).
 12. Do błogosławieństwa dodaje się podwójne: ,,Alleluja”.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę