Tag: Msza św.

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj I Niedzielę Adwentu. Czas, w który wkraczamy, ma nam uświadomić, że nasze życie jest nieustannym adwentem – oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. Choć wspominamy je jako te, które nastąpiło w czasie w Betlejem, to wypatrujemy także tego ostatecznego przyjścia Chrystusa. Wzbudźmy więc w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę liturgię i pomni na to, że liturgia ma również wymiar eschatologiczny, uczestniczmy w tej Mszy św.Do Boga, który pragnie, abyśmy nieustannie czuwali, módlmy się w naszych potrzebach:O potrzebne dary…
Czytaj dalej

Wprowadzenie w Okres Adwentu

,,Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki Jego” (Mt 3, 3).Adwent to czas przed Bożym Narodzeniem, trwający niespełna cztery tygodnie, obejmujący konicznie cztery niedziele. Po łacinie adwent (adventus) oznacza przyjście. W adwencie rozpamiętujemy podwójne przyjście Zbawiciela: pierwsze przyjście na świat, czyli Boże Narodzenie i przyjście Zbawiciela na Sąd Ostateczny przy końcu świata. Cztery tygodnie adwentu przypominają cztery tysiące lat oczekiwania Mesjasza przez świat, tęskniący do Niego.Kościół…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata pozwala nam się cieszyć z tego, że Chrystus jest królem, który panuje nad całym światem. My jako nowy Izrael, jesteśmy jego wybranym ludem i jako taki właśnie wybrany lud składamy mu dziękczynienie. Pomni na to, jak wielką łaską zostaliśmy obdarzeni, wzbudźmy w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę świętą Ofiarę i w modlitewnym skupieniu, oczekujmy rozpoczęcia Mszy św.Do Pana panujących i Króla królujących zanieśmy nasze…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXIII Niedziela Zwykła

Ostatnie tygodnie Okresu Zwykłego zwracają naszą uwagę na eschatologię, czyli na rzeczy ostateczne. Oto dzisiaj Chrystus w Ewangelii ostrzega przed tym, co ma nastąpić, wzywając do czujności i mężnego świadczenia o Nim nawet wtedy, gdy nie będzie to łatwe. Msza święta, w której uczestniczymy, wychowuje nas do tego, abyśmy byli Jego świadkami. Dlatego prośmy dzisiaj Pana o to, aby przez zasługi Jego krzyża, pomnożyła się w nas odwaga do świadczenia o Jego obecności.Do Pana, który za dobro wynagradza,…
Czytaj dalej

Anglikańska Liturgia Godzin

Po ogłoszeniu 4 listopada 2009 roku konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus, utworzono specjalną komisję o nazwie Anglicanae Traditiones, której celem było opracowanie liturgii będącej syntezą tradycji rzymskokatolickiej z tradycją anglikańską. Praca komisji przyniosła owoc w postaci mszału zatytułowanego Divine Worship: The Missal, który został zatwierdzony do użytku przez Ordynariaty Personalne dla byłych Anglikanów w dniu 29 listopada 2015 r. Wszystkie Ordynariaty przyjęły ten Mszał jako wyraz…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXII Niedziela Zwykła

Podczas każdej Ofiary Mszy św. uobecnia się na ołtarzu Ofiara krzyża. Przystępując do Komunii św. nie otrzymujemy bowiem zwykłego chleba, lecz prawdziwe Ciało Pana. Dlatego przygotowując się w milczeniu do rozpoczęcia tej Najświętszej Ofiary, wzbudźmy w swoim sercu intencję, z którą przystąpimy do ołtarza Bożego.Do naszego Pana wołajmy w naszych potrzebach:Módlmy się o potrzebne łaski dla duchownych wszystkich stanów. Ciebie prosimy…Módlmy się o roztropność dla rządzących państwami i narodami. Ciebie prosimy…Módlmy się…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza Uroczystość kieruje naszą uwagę na tę rzeczywistość, do której zmierzamy: do naszej niebieskiej ojczyzny. Liturgia mszalna afirmuje właśnie tę niebańską rzeczywistość, gdyż łączy nasz z Kościołem tryumfującym: zastępami aniołów i świętych w niebie. Radując się zatem z ich chwały, wzbudźmy w sobie intencję tej Mszy św.Bogu, któremu hołd składają wszyscy święci, złóżmy nasze prośby:Módlmy się za papieża, aby na wzór świętych Apostołów naśladował Zbawiciela. Ciebie prosimy…Módlmy się za ojczyznę, aby święci…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego

Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego skierowuje naszą uwagę na świątynię. Nasza chrześcijańska budowla jest przeważnie uważana za pewnego rodzaju pomniejszenie kosmosu, w którym celebruje się święte obrzędy Kościoła, będące obrzędami kosmicznymi. Radując się z tej Uroczystości, wzbudźmy w sobie intencję mszalną.Panu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby i błagania:Panie Boże, prosimy Cię za pasterzami Kościoła o potrzebne dary dla nich. Ciebie prosimy…Panie Boże, prosimy Cię za władcami świeckimi…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXI Niedziela Zwykła

Bóg miłuje całe stworzenie. Jednym z najwyrazistszych wyrazów Jego miłości była śmierć Syna Bożego na krzyżu. Jest to dla nas niezwykle istotne wydarzenie, iż za chwilę będziemy je celebrowali. Wszakże w postaciach chleba i wina uobecni się Ciało i Krew Pańska. Wzbudźmy zatem intencję w naszych sercach i przygotujmy się na rozpoczęcie Najświętszej Ofiary.Miłosiernemu Stwórcy przedstawimy nasze błagania:Boże, nasz Stwórco, prosimy Cię za Kościołem świętym, aby stale prowadził…
Czytaj dalej

Liturgia mszalna w Uroczystość Wszystkich Świętych – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Uroczystość Wszystkich Świętych, przypominamy, że: Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a). Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 221′-222′). Odmawia się ,,Chwała” i ,,Wierzę” (MR, s. 221′). Prefacją mszalną jest prefacja o Wszystkich Świętych (nr 69). Można odmówić I, lub III Modlitwę eucharystyczną (IGMR, nr 365). Zachęcamy jednak do tego, aby odmówić I Modlitwę…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę