Łacińskie formuły modlitwy powszechnej – formuła ogólna (I)

Przetłumacz stronę