Łacińskie formuły modlitwy powszechnej – formuła ogólna (II)

Przetłumacz stronę