Liturgia mszalna we Wspomnienie Dowolne św. Fabiana – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie Dowolne św. Fabiana – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie dowolne św. Fabiana, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 5′). Wszystkie części formularza mszalnego poza kolektą, bierze się z części wspólnych o papieżach (s. 27″-28″) lub o męczennikach (s. 18″-19″).
  3. Wymawiając imię św. Fabiana, czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). 
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa, o świętych, o męczennikach lub o świętych pasterzach (nr 70, 71, 72 lub 73).
  5. Można odmówić I, lub II Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Można odmówić uroczyste błogosławieństwo o męczennikach, pasterzach, albo o jednym świętym (nr 19, 21 lub 23). Zamiast tego można użyć modlitwy nad ludem o świętych (nr 25 lub 26).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę