Liturgia mszalna we Wspomnienie Dowolne św. Roberta Bellarmina – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie Dowolne św. Roberta Bellarmina – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej we Wspomnienie Dowolne św. Roberta Bellarmina, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 181′). Poza kolektą, wszystkie inne części formularza bierze się z Mszy wspólnej o biskupach (s. 27″-31″) lub o doktorach Kościoła (s. 41″-42″).
  3. Wymawiając imię św. Roberta Bellarmina, czyni się pochylenie głowy (CE, nr 68a). 
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa, o świętych lub o świętych pasterzach (nr 70, 71 lub 73).
  5. Można odmówić I, lub II Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Można odmówić uroczyste błogosławieństwo o doktorach Kościoła lub o pasterzach, albo o jednym świętym (nr 20, 21 lub 23).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę