Liturgia mszalna we Wspomnienie Obowiązkowe św. Cecylii – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna we Wspomnienie Obowiązkowe św. Cecylii – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej Wspomnienia Obowiązkowego św. Cecylii, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).
  2. Wymawiając imię św. Cecylii, czyni się skłon głowy (CE, 68a).
  3. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 242′). Wszystie części formularza poza kolektą bierze się z Mszy wspólnej o dziewicy męczennicy (s. 25″) lub o dziewicach męczennicach (s. 44″-46″).
  4. Prefacją mszalną jest prefacja dnia, o świętych lub o męczennikach (nr 70, 71, 72)
  5. Odmawia się I, II lub III kanon mszalny (IGMR, 365a).
  6. Na zakończenie liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa o dziewicy, albo o jednym świętym (nr 22 lub 23). Można jednak zamiast uroczystego błogosławieństwa odmówić modlitwę nad ludem o świętych (nr 25 lub 26).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę