Msza o dobrą śmierć – Przepisy obrzędowe

Msza o dobrą śmierć – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. o dobrą śmierć, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest kolor dnia (IGMR, nr 347).
  3. Można proklamować specjalne lekcje mszalne: I czytanie: Iz 25, 6-10a + Ps 31(30), 2 i 6. 8bc-9. 15-16. 17 i 25 (R.: ,,Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego”); II czytanie: Rz 14, 7-9. 10b-12; Werset i Ewangelia: Mt 24, 42a. 44 + 25, 1-13/Łk 21, 36 + Łk 12, 35-40/Ap 2, 10c + Łk 21, 34-36/J 13, 1 + Łk 23, 39-46 (LMVII, s. 401-406).
  4. Prefacją mszalną jest piąta lub szósta prefacja zwykła (nr 40 lub 41)
  5. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym celebruje się tę liturgię.
  6. W liturgii czytanej kapłan wybiera jedną spośród dwóch antyfon na Komunię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę