Msza o odpuszczenie grzechów – Przepisy obrzędowe

Msza o odpuszczenie grzechów – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. o odpuszczenie grzechów, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest kolor fioletowy (IGMR, nr 347; MR, s. 172″).
  3. Kapłan wybiera spośród dwóch kolekt jedną, którą odmawia.
  4. W liturgii tej można proklamować specjalne perykopy biblijne: I czytanie i śpiew: Iz 55, 6-9 + Ps 103(102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: ,,Bóg nam odpuszcza wszystkie nasze winy”)/Ez 18, 21-23. 40-42 + Ps 51(50), 3-4. 4-6ab. 12-13. 14 i 17 (R.: ,,Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni”)/Jl 2, 12-18 + Ps 103(102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: ,,Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”)/Jon 3, 1-10 + Ps 130(129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: ,,Gdy grzechy wspomnisz, któż się  z nas ostoi”); II czytanie: Rz 6, 2-4. 12-14/1 J 1, 5 – 2, 2; Werset i Ewangelia: Ap 1, 5ab + Mt 9, 1-8/Mk 1, 15 + Mk 1, 1-8. 14-15/Ap 1, 5ab + Łk 7, 36-50/Ez 33, 11 + Łk 15, 1-3. 11-32/Mk 1, 15 + Łk 24, 46-48 (LMVII, s. 388-401)
  5. Prefacją mszalną jest czwarta prefacja na niedziele zwykłe (nr 31).
  6. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym celebruje się tę liturgię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę