Msza przy udzielaniu święceń – Przepisy obrzędowe

Msza przy udzielaniu święceń – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej przy udzielaniu święceń, pragniemy przypomnieć, że:

  1. Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej można sprawować jedynie poza Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz poza wszelkimi Uroczystościami, dniami Oktawy Wielkanocnej i świętami Apostołów, a także dniami Wielkiego Tygodnia, Środą Popielcową i Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (CE, nr 499). W tym wypadku w liturgii słowa odczytuje się treści przeznaczone na tę Mszę, wybierając odpowiednie treści pod kątem osób, które przyjmują dany sakrament, a więc wybiera się pomiędzy perykopami przeznaczonymi na konkretny rodzaj święceń. Mszę obrzędową sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 74″-76″). Jeśli natomiast w dniach, które dopuszczają sprawowanie Mszy obrzędowej, celebruje się liturgię dnia, to można wtedy jedno z czytań powziąć ze zbioru lekcji na Mszę obrzędową (CE, nr 499). Dokonuje się tego jednak poza: Triduum Paschalnym; Narodzeniem Pańskim, Objawieniem Pańskim, Wniebowstąpieniem Pańskim i zesłaniem Ducha Świętego; Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, Środą Popielcową; Dniami Wielkiego Tygodnia do czwartku włącznie; Dniami w Oktawie Wielkanocnej i Uroczystościami (TPDL, nr 1-4).
  2. Teksty mszalne dostosowuje się do rodzaju udzielanych święceń (MR, s. 74″-76″).
  3. Kolektę, modlitwę nad darami i orację po Komunii bierze się ze zbioru formularzy Mszy okolicznościowych za diakona, prezbitera lub biskupa (zależnie od tego, jakich święceń się udziela). Znajdują się one kolejno na następujących stronach Mszału: 120″-121″ (diakonat), 125″-126″ (prezbiterat) i 130″ (episkopat). Natomiast antyfony i części zmienne Modlitwy Eucharystycznej znajdują się w formularzu Mszy obrzędowej (MR, s. 74″ i 76″).
  4. Jako że jest to liturgia “bardziej uroczysta”, nawet jeśli tego nie przewiduje dzień liturgiczny, sprawując Mszę obrzędową wolno odmówić “Chwała” i “Wierzę” (IGMR, nr 53 i 67).
  5. Odmawia się prefację dnia lub – jeśli dana Msza nie posiada własnej prefacji – prefację Mszy Krzyżma (nr 78).
  6. Modlitwę Eucharystyczną wybiera się zgodnie z dniem liturgicznym (IGMR, nr 365). W każdej z modlitw (I-IV) wspomina się wyświęcanych w sposób, jaki jest podany w formularzu Mszy obrzędowej (MR, s. 74″-76″).
  7. Niezależnie od dnia liturgicznego, wolno udzielić uroczystego błogosławieństwa z pontyfikału (DOEPD, s. 50-52, 83-84 i 128-129).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę