Msza św. ku czci bł. Jana Machy

Msza św. ku czci bł. Jana Machy

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej z formularza Mszy św. ku czci bł. Jana Machy, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską dn. 27. VIII. 2020 r. (Prot. N. 338/20), pragniemy przypomnieć, że:

  1. Używa się wówczas formularza Mszy św. wspólnej O jednym pasterzu (MR, s. 31-32″) lub O męczenniku (MR, s. 18″-19 lub 19″-20″).
  2. Kolorem liturgicznym jest czerwień.
  3. Kolektą mszalną jest modlitwa, zamieszczona na końcu wpisu (zob. niżej). Antyfony, modlitwę nad darami oraz po Komunii św. bierze się z tekstów wspólnych.
  4. Lekcjami mszalnymi są czytania dnia.
  5. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa.

KOLEKTA:

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Jan Franciszek, prezbiter, napełniony pasterską gorliwością oddał życie, niosąc pomoc ofiarom wojny; spraw, abyśmy wsparci jego orędownictwem * odważnie wyznawali wiarę i codziennie wzrastali w czynnej miłości ku Tobie i bliźnim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę