Msza św. o uświęcenie pracy ludzkiej – Przepisy obrzędowe

Msza św. o uświęcenie pracy ludzkiej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. o uświęcenie pracy ludzkiej, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest kolor dnia (IGMR, nr 347).
  3. W liturgii czytanej kapłan wybiera spośród dwóch antyfon na wejście.
  4. Kapłan wybiera spośród trzech zaproponowanych kolekt, dwóch modlitw nad darami i dwóch modlitw po Komunii.
  5. Można wykorzystać specjalne perykopy biblijne (LMVII, s. 321-326).
  6. Prefacją mszalną jest piąta prefacja mszalna (nr 32).
  7. Modlitwę eucharystyczną jest pierwszy, drugi lub trzeci (gdy liturgia jest sprawowana w święto lub niedzielę) kanon mszalny.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę